Přejít na hlavní obsah

Jihlava

Lokalita ve zkratce

Divize

  • Mobility Solutions

Funkční oblasti

  • Management jakosti
  • Obchodní koordinace
  • Projektový prodej
  • Vzdělávání
  • Personální oddělení
  • Nákup
  • Výroba: automobilová technika

Další informace

Bosch v Jihlavě

Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. v Jihlavě byla založena v roce 1993. Ze společnosti se 160 zaměstnanci v roce 1994 se postupně stal celosvětově největší výrobní závod pro moderní a inovativní dieselové vstřikovací systémy Common Rail v rámci Bosch Group. Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. zaměstnává v současné chvíli na 4 000 zaměstnanců a patří tak k největšímu zaměstnavateli a investorovi v Kraji Vysočina. Naše společnost vyrábí v Jihlavě ve třech výrobních závodech komponenty pro dieselový vstřikovací systém Common Rail. K hlavním výrobkům patří dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky (raily) a tlakové regulační ventily.

V roce 2011 získala naše společnost prestižní ocenění „Národní cenu kvality ČR-Excelentní firma“, v roce 2013 ocenění za prorodinně orientovanou personální politiku firmy „Audit rodina & zaměstnání“. Naše společnost se pravidelně umisťuje na předních pozicích v renomované soutěži nejlepších českých exportérů „Exportér roku“, Kraj Vysočina ocenil společnost v roce 2020 za dlouhodobé a trvalé přebírání společenské zodpovědnosti Cenou Hejtmana Kraje Vysočina za společenskou zodpovědnost. BOSCH DIESEL s.r.o. je držitelem více jak 110 národních i mezinárodních certfikátů a ocenění.

Projekty podpořené z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Bosch v Jihlavě

„Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. je zavedenou společností, která podniká v oblasti výroby komponentů pro dieselový vstřikovací systém. K hlavním výrobkům patří dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky a tlakové regulační ventily.

„Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. je zavedenou společností, která podniká v oblasti výroby komponentů pro dieselový vstřikovací systém. K hlavním výrobkům patří dieselová vysokotlaká vstřikovací čerpadla, vysokotlaké zásobníky a tlakové regulační ventily.

Cílem realizovaného projektu společnosti s názvem „Úspory energií v areálu Jh3 společnosti BOSCH DIESEL s.r.o.“ je realizace opatření vedoucích ke snížení aktuální energetické náročnosti v závodě Jh3 v Jihlavě.

Projekt je v souladu se stanovenou strategií rozvoje společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. a pro udržení kontinuálního rozvoje společnost i v budoucnu je jeho realizace nezbytná. Předkládaný projekt bude mít významný vliv na další udržení a posílení pozice společnosti jako významného celosvětového hráče v oblasti výroby komponent pro dieselový vstřikovací systém. V rámci projektu došlo k rekonstrukci centrální kotelny, instalaci tepelného čerpadla a rekonstrukci vnitřního a venkovního osvětlení v závodě Jh3.

Projekt „Úspory energií v areálu Jh3 společnosti BOSCH DIESEL s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2022 projekt s názvem „Instalace fotovoltaického systému na budovy společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., Jihlava, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023304“. Hlavním cílem projektu je instalace fotovoltaických panelů na třech objektech v areálu společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., za účelem výroby vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o výrobní haly Jh301, Jh310 a Jh350 v závodu Jh3. Celkový předpokládaný instalovaný výkon fotovoltaických panelů je 1 579,8 kWp. Projekt je rozdělen na dvě etapy výstavby - v roce 2021 instalace FVE na střechu haly Jh310 a v roce 2022 na haly Jh301 a Jh350. Předpokládané výdaje projektu jsou vyčísleny na cca 41 mil. Kč, z toho dotace pokryje cca 17 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2022 projekt s názvem „Úspory energie v areálu Jh2 společnosti BOSCH DIESEL s.r.o., registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022626“. Hlavním cílem projektu je úspora energie potřebná pro vykonávání podnikatelské činnosti. Předmětem projektu je realizace energetických opatření, a to výměna chladících jednotek a kompresoru, rekonstrukce vnitřního a venkovního osvětlení. Vlivem realizace projektu dojde ke snížení produkce emisí skleníkových plynů do ovzduší a ke snížení výdajů na tepelně-energetické hospodářství. Rozpočet projektu činí přibližně 50 mil. Kč bez DPH a dotace byla schválena ve výši přibližně 14,2 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Společnost BOSCH DIESEL s.r.o. realizuje v letech 2020 – 2022 projekt s názvem „Úspory energie v areálu Jh3 společnosti BOSCH DIESEL s.r.o.“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022627. Hlavním cílem projektu je úspora energie potřebná pro vykonávání podnikatelské činnosti. Předmětem projektu je realizace energetických opatření, a to výměna chladících jednotek a kompresoru, využití odpadního tepla z chlazení a rekonstrukce vnitřního osvětlení. Vlivem realizace projektu dojde ke snížení produkce emisí skleníkových plynů do ovzduší a ke snížení výdajů na tepelně-energetické hospodářství. Rozpočet projektu činí přibližně 81 mil. Kč bez DPH a dotace byla schválena ve výši přibližně 23 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozsah systému environmentálního managementu v JhP (CZ, EN, DE)

Politika ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, požární ochrany a prevence závažných havárií (CZ, EN, DE)

Prodej použitých strojů a zařízení

Kontakt:

Aleš Korbela
Bosch Diesel s.r.o.
JhP/TEF61
Pávov 121
586 06 Jihlava
Česká republika

Telefon: +420 567 585 764

email: ales.korbela@cz.bosch.com

Seznam strojů a zařízení

obrázek zařízení