Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika

Oblasti působení

Objevte rozmanitost pracovních nabídek – najděte si místo v jedné z našich mnoha obalstí působení, obchodních oblastí a lokalit po celém světě.

Najít možnosti v různých oblastech

Perfektní trefa pro každého: naše oblasti zaměření

Chceme být jednou z předních společností na celém světě v oboru Internetu věcí. Podívejte se, v jakých dalších oborech usilujeme o vytváření průkopnických inovací.

Výzkum

Výzkum

V divizi zaměřené na výzkum můžete vidět, jak vaše nápady mají přímý dopad na naše výrobky. Pomozte nacházet inovativní řešení pro firmy a zákazníky, která zároveň ovlivní efektivnost, kvalitu a spolehlivost. V našem vlastním výzkumném středisku v Renningenu najdete například perfektní vybavení pro hledání nových nápadů a podporu naší inovativní kapacity.

Vývoj

Vývoj

Požadavky na elektrické a elektronické systémy ve vybavení moderních motorových vozidel neustále rostou. S tím, jak počet systémů v palubní síti dále roste, zvyšuje se i výměna dat prostřednictvím konektivity vozidla, která musí být spolehlivě řízena.

V divizi vývoje společnosti Bosch budete vymýšlet nová řešení pro mobilitu a přispívat k efektivnímu provozu hnacích ústrojí a pohodlí dnešních vozidel.

Umělá inteligence internetu věcí (AIoT)

Umělá inteligence internetu věcí (AIoT)

Když spojíte umělou inteligenci (AI) s propojenými produkty (IoT), vznikne vám celá řada nových možností pro vaši domácnost, kancelář i na cesty. Právě z tohoto důvodu jsme se na tuto klíčovou technologii zaměřili. Ve společnosti Bosch se skoro každý druhý zaměstnanec zabývá softwarem a způsobem, jakým jej dále vylepšovat a rozvíjet.

Připojte se k nám a zapojte se do rozvíjení umělé inteligence internetu věcí, zlepšování životů lidí a zavádění nových technologií.

Výroba

Výroba

Díky našim řešením Průmyslu 4.0 pro propojenou výrobu optimalizujeme výrobní a logistické procesy. Vyvíjíme taková řešení, aby stroje spolu komunikovaly, aby se vyrábělo rychleji, ale zároveň bezpečněji. Shromažďováním, vizualizací a analyzováním provozu strojů, procesů a dat získaných od snímačů nám můžete pomoci nabízet zcela nový svět příležitostí pro firmy.

Naše funkční oblasti pro technické obory, software a IT

Od aplikačního inženýrství přes výrobu až po hardware, IT a software — připojte se k nám a spolu s námi přeměňujte vize budoucnosti na technologie, které mají smysl, které jsou „Stvořeny pro život“.

V sekci aplikačního inženýrství se budete zabývat hardwarem i softwarem do spalovacích motorů, abyste zajistili, například, že budou splněny stanovené cíle co se týká výkonu motoru a emisních limitů. Vaše zodpovědnost bude zahrnovat uvádění elektronických systémů pro ovládání motoru do činnosti a optimalizaci jejich provozu, nastavení parametrů softwaru v řídicích jednotkách, testování prototypů a budování zkušebních zařízení pro testování motorů. Budete úzce spolupracovat se souvisejícími odděleními, jako je vývoj softwaru a komponentů, s našimi výrobními závody a s naší zkušebnou. Kromě toho budete udržovat kontakt s našimi prodejci — a se zákazníky, například během prezentací.

Čeká vás plánování a optimalizace výroby našich produktů v některém z našich závodů. Při spolupráci s několika technickými týmy se budete podílet na vývoji konkurenceschopných nových výrobků. Budete se vždy soustředit na kvalitu, náklady a zákazníky. Ve spolupráci s příslušnými odděleními, například vývoj výrobků a procesů nebo zásobování, budete tvořit nové procesy. Jako plánovač budete navrhovat výrobní procesy v souladu s pokyny pro řízení kvality, a ve spolupráci s oddělením logistiky budete vytvářet optimální výrobní sekvenci pro naše výrobky. Budete pořizovat nová strojní zařízení a nové vybavení, a budete také zajišťovat, aby tyto požadované stroje byly připraveny k provozu. Během výroby budete analyzovat a optimalizovat stávající výrobní technologie a procesy.

Ve vývoji hardwaru budete určovat funkci, provedení a parametry elektronických komponent. Budete vyvíjet prototypy, moduly a platformy pomocí simulací rozložení. Kromě konstruování ovládacích jednotek, analogových a digitálních obvodů, budete vytvářet řešení podle konkrétních požadavků zákazníka. Budete komponenty nejen vyvíjet, ale i testovat. Vaše práce bude zahrnovat úzkou spolupráci s mnoha dalšími oblastmi, od aplikačního inženýrství a výroby přes výzkum a vývoj až po prodej.

V IT budete pracovat na rozhraní mezi elektroinženýrstvím, počítači a ekonomikou. Budete vyvíjet informační systémy a systémy zpracování dat, a budete pracovat se softwarem a hardwarem, který s tím souvisí. Vaše zodpovědnost budoe zahrnovat navrhování řešení v oblasti IT přizpůsobených individuálním potřebám zákazníků, a také vypracovávání strategií pro koordinaci systémů IT v různých divizích. Budete úzce spolupracovat s divizemi kontroly, financí, ochrany údajů, zabezpečení informací, a také s oddělením interního auditu. Budete spolupracovat i s oddělením prodejů, abyste získali nové projekty. Kromě analyzování požadavků na funkce a rozhraní pro zpracování dat a informací budete hrát aktivní roli v řízení provozu.

Budete vyvíjet a upravovat software pro různé aspekty funkcí našich výrobků. Při práci v takových oblastech, jako jsou výpočetní technika, aplikační inženýrství, vývoj hardwaru a prodej technického vybavení, budete specifikovat požadavky na analýzu a vytvářet řešení ušitá na míru pro konkrétního uživatele. K vaší pracovní náplni bude patřit simulování a modelování architektury softwaru, a také spolupráce při vývoji a návrhu. Kromě implementace a integrace softwaru do elektronických systémů budete validovat a verifikovat software a provádět kontrolu kvality.

Naše funkční oblasti pro obchod

Od účetnictví přes logistiku až po marketing a prodej – otvírá se vám mnoho dveří. Objevte všechny pracovní možnosti ve společnosti Bosch.

V odděleních manažerského a finančního účetnictví bude vaším úkolem zajistit, aby manažerský tým disponoval veškerými potřebnými informacemi potřebnými pro přijímání kvalifikovaných obchodních rozhodnutí. V týmu finančního účetnictví budete zajišťovat, aby publikované finanční výkazy byly v souladu s příslušnými účetními předpisy a pravidly.

V manažerském účetnictví se budete podílet na vypracování měsíčních výkazů, včetně výkazu zisku a ztrát, a také rozvah při sestavování ročního rozpočtového plánu pro dvouleté období, a při zajišťování toho, že výhledy budou čtvrtletně aktualizovány, aby odrážely veškeré změny v obchodní výkonnosti. Budete také vypracovávat měsíční přehledy pro nejvyšší vedení a prezentovat je dalším manažerským týmům. Tyto přehledy by měly vysvětlovat odchylky od rozpočtu / předpokládaných výsledků, identifikovat rizika a příležitosti pro každou divizi / výrobní závod nebo oddělení, a také zajistit, aby v případě potřeby byla přijata nápravná opatření. Tímto způsobem maximalizujeme příležitosti a zmírňujeme rizika.

Ve finančním účetnictví k vašim klíčovým povinnostem patří předkládání požadovaných povinných výkazů a řízení procesu auditu na konci roku. Další povinnosti zahrnují vedení hlavní knihy, správa účtu věřitelů, rozvahy a poskytování podpory interním zákazníkům v takových oblastech, jako jsou interní kontroly a správa dlouhodobých aktiv.

V oblasti řízení pohledávek budou vaše povinnosti zahrnovat zajištění toho, aby zákazníci platili v rámci dohodnutých platebních podmínek; pravidelně se provádějí kontroly kreditů, aby bylo zajištěno, že nastavené úvěrové limity jsou relevantní a nepotřebují úpravy kvůli nedávným změnám. V případě zpožděných plateb vy a váš tým provedete rychlé následné kroky, které zmírní potenciální rizika pro společnost.

V oddělení nákupu budete vždy hledat nejspolehlivější dodavatele, nejvyšší kvalitu a nejlepší ceny – na místních i mezinárodních trzích. Toto se týká surovin, dílů, komponent a spotřebního materiálu pro výrobu našich výrobků, a také strojů, výrobků a služeb, jako je například vybavení v oblasti IT nebo servisní smlouvy. K hlavním úkolům patří monitorování kvality zboží, provádění schvalovacích testů, postupů auditů a optimalizace dodavatelských řetězců. Mezi další důležité aspekty patří nalezení spolehlivých dodavatelů na nových rozvíjejících se trzích a rozvoj preferovaných dodavatelů. Budete optimalizovat kvalitu a efektivitu všech dodávek a řešit problémy, které vzniknou u dodavatelů. Budete úzce spolupracovat s interními odděleními a dovedně vyjednávat. Budete také pracovat s provozními a strategickými funkcemi, jako je konsolidace objemů nákupů pro určité kategorie zboží v celé společnosti za účelem získání lepších cen, a také řešit problémy, které vzniknou u dodavatelů. Budete úzce spolupracovat s interními odděleními a dovedně vyjednávat. Budete také pracovat s provozními a strategickými funkcemi, jako je konsolidace objemů nákupů pro určité kategorie zboží v celé společnosti za účelem získání lepších cen.

Ve výzkumu a vývoji budete pracovat v samém srdci našeho úspěchu, vytvářet základy pro naše inovativní výrobky, vyvíjet nové technologie, a dlouhodobě zajišťovat vedoucí pozici naší společnosti. Podle toho, jaký je váš obor a specializace, budete pracovat v některém z našich vývojových center v konkrétní divizi. K dispozici je vám široká škála oblastí, včetně nových výrobních a alternativních technologií pro pohonné systémy, fotovoltaické systémy a materiály pro akumulátory, mechaniku kapalných látek a výkonovou elektroniku, vysokofrekvenční technologie a 3-D design – a toto je jen ukázka technických a přírodovědných oborů, v nichž odvádíme špičkové výkony. To, co můžete s jistotou očekávat, je nejmodernější pracovní prostředí. Vaše práce bude zahrnovat úzkou spolupráci se souvisejícími odděleními, a také s externími vývojovými centry a odděleními vývoje našich zákazníků.

V tomto oddělení budete navrhovat a konstruovat technické výrobky, testovací vybavení i celá výrobní zařízení podle specifikací vývojových nebo výrobních jednotek, našich interních nebo zákaznických. Toto zahrnuje celou škálu činností, od detailní konfigurace jednotlivých mikrokomponent jakožto součást vývoje výrobku, až po kompletní návrh výrobního zařízení v oblasti strojního vybavení pro speciální účely. Během souběžně probíhajícího inženýrského procesu budete integrovat všechny definované funkce a aspekty výroby do finálního návrhu. Budete úzce spolupracovat s dalšími odděleními (vývoj, výroba, zásobování, konstrukce speciálních strojů atd.), abyste vytvořili solidní výrobek, který splňuje všechny požadavky na kvalitu, náklady a čas.

V oblasti logistiky budete odpovídat za to, aby tok zboží, materiálů a informací probíhal tak, jak má, a to jak uvnitř společnosti, tak i na všech rozhraních s dceřinými společnostmi, zákazníky a dodavateli. Budete například naplánovat dodávky surovin pro výrobu a zajišťovat, aby zásoby byly dostatečné, ale nikoli nadměrné. Nebo můžete koordinovat zasílání zásilek výrobků zákazníkům a navrhnout a řídit celé dodavatelské řetězce. Vaše práce bude zahrnovat vývoj strategií založených na informačních technologiích pro zadávání zakázek, přepravu, řízení zásob a výrobu — vždy ve spolupráci s různými interními kontakty, zákazníky a poskytovateli služeb.

V marketingu budete spolupracovat s dalšími funkčními oblastmi, a budete vypracovávat efektivní strategie pro vývoj a marketing výrobků nebo služeb. Víme, že vaše rozhodnutí budou klíčová pro vnímání našich značek různými cílovými skupinami. Budete aktivně analyzovat nové obchodní oblasti a vyvíjet optimální cenové strategie, důkladně zkoumat nákupní bariéry a navrhovat opatření k jejich překonání. Krátce řečeno, vaše role bude zásadní, neboť budete zajišťovat, aby zákazníci a jejich očekávání byli v centru všeho, co děláme.

V oblasti lidských zdrojů budete odpovědní za nalézání těch správných lidí, a také za jejich udržení ve společnosti a za rozvoj jejich osobních a profesních dovedností. Vaše práce bude buď provozního nebo strategického charakteru. Budete se například zabývat organizačními otázkami, vypracováním smluv nebo stanovením výše platu. Nebo můžete také pracovat v organizačním rozvoji a podporovat změnové procesy. Příležitosti jsou v cené společnosti, nejen ve Spojeném království. Stanete se kompetentním poradcem ve všech oblastech lidských zdrojů, budete úzce spolupracovat s veřejnými orgány, s pracovními radami, středními a vyššími školami i univerzitami, a také s poskytovateli služeb, s našimi podnikovými sektory, odbornými odděleními a pracovními útvary.

V oblasti řízení kvality bude vaším úkolem zajišťovat, aby si naše výrobky zasloužily značku Bosch. Budete úzce spolupracovat s mnoha odděleními — od vývoje, konstrukce a výroby přes logistiku až po zásobování a prodej. Budete také udržovat kontakty se zákazníky a dodavateli, radit jim v otázkách kvality a garantovat shodu s požadavky norem kvality. Budete například také kontrolovat a testovat zboží a výrobky pomocí osvědčených metod ověřování kvality. Provádění auditů — jak interních, tak i u dodavatelů – bude další důležitou součástí vaší práce. Budete analyzovat systémy a procesy z hlediska jejich kapacity, co se týká kvality, a budete vyhodnocovat výsledky a vypracovávat zprávy.

V oblasti firemní komunikace a PR budete hrát důležitou roli při definování obrazu společnosti a budování její pověsti - a to jak interně, tak i externě. Budete například poskytovat spolupracovníkům nejnovější informace a komunikovat různé strategické otázky. Směrem ven budete kultivovat pozitivní obraz společnosti. Budete zajišťovat konzistentní a věcnou komunikaci, od letáků až po webové stránky. Budete dodávat důležité informace do médií, budete vytvářet sítě a budovat důvěryhodné vztahy se zákazníky, obchodními partnery a novináři. V těsné spolupráci s vedením a různými odděleními společnosti budete koordinovat práci poskytovatelů služeb, například agentur, autorů a tiskáren.

Při simulacích budete předpovídat, jak se výrobky, materiály a systémy budou za určitých podmínek chovat. Může to zahrnovat zkoumání toho, jak určitý díl reaguje na vysoké teploty nebo jak pouzdro, v němž je uložen nějaký komponent, reaguje na vysoký tlak, budete možná zkoumat dynamiku systémů s více tělesy, interakce mezi řídicími jednotkami a senzory nebo pohony, rozložení pole v elektromagnetických komponentách nebo běh procesu. Tyto podmínky budete simulovat pomocí počítačových programů a výsledky budou použity při vývoji algoritmů a statistických modelů pro návrh systémů, procesů a komponent. Budete nezávisle shromažďovat data relevantní pro simulaci, například údaje o vlastnostech materiálu nebo konkrétních podmínkách prostředí u zákazníka. Následně budete pomáhat validovat simulační modely pomocí měření a testů. Se zapojením simultánních technických metod budete pracovat na rozhraní mezi vývojem, designem, aplikacemi, testováním a výrobou.

V technické sekci prodeje budete na významném rozhraní, budete komunikovat s našimi OEM zákazníky. Obecně řečeno, budete budovat dlouhodobé vztahy s těmito zákazníky. Vaše kontakty budou z oblasti zásobování, vývoje, řízení projektů a zajišťování kvality. Kromě poskytování technické a obchodní podpory stávajícím projektům se budete také věnovat novým obchodním aktivitám. K dalším klíčovým funkcím patří rozvíjení prodejních strategií ve vašem týmu, a také převzetí odpovědnosti za řízení cen a řízení kvality pro konkrétní výrobky, systémy nebo služby. Ve všech svých činnostech budete úzce spolupracovat s dalšími specializovanými odděleními - od kontroly, zásobování a marketingu přes výzkum a vývoj až po vedení. Budete také vést jednání o zdrojích a cenách v zájmu vašich zákazníků.

V obchodní sekci prodeje budete odpovídat za úspěch prodejů v konkrétním regionu. Budete plánovat a koordinovat finanční a obchodní stránku věcí. Budete zajišťovat, aby byly plněny cíle, stanovené pro prodeje a výnosy. Budete pracovat v oblasti prodeje v terénu, nebo možná budete vést prodejní tým v terénu a budete se starat o klíčové zákazníky v regionu. Zásadní aspekty budou také zahrnovat získávání nových zákazníků, vyjednávání obchodních smluv, rozvíjení profitabilní cenové politiky, a následně koordinaci nezbytných logistických procesů. Navíc budete neustále sledovat trh a konkurenci a rozvíjet vhodné prodejní strategie. Vytváření úzkých vazeb s lidmi, kteří udávají tón, médii i zákazníky, a prezentace naší přítomnosti ve vašem regionu — například na výstavách nebo veletrzích distributorů — bude také patřit k nejvýznamnějším aspektům vaší práce. V neposlední řadě budete spolupracovat s dalšími divizemi a odděleními v takových oblastech, jako je analýza požadavků zákazníků, podpora prodeje nových výrobků a analýza rozpočtových odchylek.

V oborové sekci prodeje budete získávat zákazníky a radit jim ve specifické technické oblasti, v konkrétním regionu nebo oboru. Budete se starat o klíčové zákazníky a řídit celé projekty — od vypracování cenových nabídek až po poskytování poprodejní podpory. Kromě toho budete také monitorovat a analyzovat trh a systematicky sledovat trendy, identifikovat nové prodejní příležitosti a implementovat strategie pro zvýšení tržní penetrace. Vaše povinnosti budou zahrnovat také jednání o cenách, koordinaci nových projektů, podporu marketingu a školení obchodních zástupců.

Čtyři obchodní oblasti, jeden cíl: vytváření budoucnosti

Společnost Bosch je předním dodavatelem technologií a služeb. Podívejte se, v jakých oblastech můžete vytyčovat nové technické milníky.

Najděte své nové pracoviště

Rozhlédněte se, a podívejte se, jak vypadá vaše nové sousedství, ještě před prvním dnem svého nového zaměstnání.

Různorodá skupina drží ve vzduchu šály s nápisem „Join the Team“ a ukazuje na prázdnou kancelářskou židli.

Naše nabídky pracovních míst ve světě

Bosch je globální značka, takže své plány, pokud jde o vaši profesní budoucnost u nás, můžete uvést do života kdekoli na světě. Podívejte se na nabídky volných míst po celém světě a najděte si pozici, která vám bude vyhovovat nejlépe.

Různorodá skupina drží šály s nápisem „Join the Team“. Jedna osoba láká diváky, aby se připojili ke skupině.

Work #LikeABosch – Mám zájem

Sdílení na: