Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika

Právní informace

Pro uživatele webových stránek Robert Bosch odbytová s.r.o.

Copyright (©)

Veškerý obsah těchto webových stránek (zejména text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa) a jeho umístění na webové stránky společnosti Bosch je chráněno autorskými právy a dalšími ochrannými zákony. Je zakázáno obsah těchto webových stránek kopírovat, šířit, měnit či umožňovat přístup k nim jakékoli třetí osobě za účelem komerčního využití bez souhlasu příslušného vlastníka těchto práv.

Ochranné známky

Není-li uvedeno jinak, jsou ochranné známky použité na našich stránkách duševním vlastnictvím společnosti Robert Bosch GmbH, Německo.

Povolení

Prostřednictvím těchto webových stránek se neuděluje žádné povolení k užívání duševního vlastnictví (zejména patentů, značek a autorských práv) společností skupiny Bosch Group (Bosch), ani žádných třetích stran.

Informace o řešení sporů online

Evropská komise založila platformu pro řešení sporů online (ODR). Tato platforma má sloužit jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů souvisejících se smluvními povinnostmi vzniklými ze smluv o prodeji zboží a služeb online.

Tuto platformu zajišťuje http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Robert Bosch GmbH se neúčastní řízení o řešení sporů před spotřebitelskými arbitrážními soudy.