Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika

České Budějovice

Lokalita ve zkratce

Divize

  • Mobility Solutions

Funkční oblasti

  • Výroba a technologie
  • Personální oddělení
  • Výzkum a vývoj: automobilová technika
  • Mobility Solutions
  • Výroba: automobilová technika
  • Vzdělávání

Informace o realizovaných projektech společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. za podpory EU

Bosch v Českých Budějovicích

Společnost realizovala následující projekty za finanční podpory Evropské Unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_018/0004541 „Rozvoj kompetenčních center pro podporu průmyslového vývoje inovativních produktů“

Cílem projektu byla realizace technických studií, patentových registrací, stavba a testování prototypů a zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí zaměstnanců vývojového centra společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. Konkrétně se jednalo o:

  • vytvoření studií nových technických řešení vybraných produktů a zajištění jejich ochrany nahlášením patentů/průmyslových vzorů za účelem udržení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku;
  • o výrobu a testování prototypových vzorků za účelem ověření funkčnosti, vyrobitelnosti a životnosti konstrukce těchto produktů;
  • zajištění rozvoje kvalifikovaného personálu pro práci s nejmodernějšími stroji, zařízeními a softwarem.

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_243/0014573 „Rozšíření technologického kompetenčního centra v RBCB v oblasti měřících technologií a 3D tisku“

Cílem projektu bylo rozšíření technologického kompetenčního centra v RBCB a rozvoj inovativních technologií, jako je 3D tisk, či testovací stavy a měřící technologie pro efektivnější dosažení zákaznických požadavků již v prototypových fázích vzniku produktu, a tím vývoj produktů s ohledem na kvalitu, cenu, čas zavedení do sériové výroby a ochranu životního prostředí.

Kapacitu podpořenou v rámci projektu (Testovací stav pro měření vibrací, 3D optické měřící zařízení, 3D Tiskárna – hybrid, Laserový skenovací mikroskop) mohou využít po dohodě i externí subjekty.

Případní zájemci se mohou obracet na kontakt jan.pilecek@cz.bosch.com.

Informace o realizovaných projektech společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. za podpory TA ČR

Bosch v Českých Budějovicích

Projekt TH85010001 „Multimodální sémantická komunikace a výpočty s využitím Al“

Cílem projektu je vývoj a ověření systému využívajícího AI pro multimodální komunikaci zohledňující sémantické aspekty jednotlivých modalit a pro zpracování modalit v multi-access edge computing (MEC) serverech na hraně mobilní sítě. Na rozdíl od běžných přístupů k řešení sémantické a tzv. goal-oriented komunikace, zohlednění zpracování informace v MEC serverech přináší nové výzvy spojené s přímou vazbou mezi přenášenou informací a výstupem zpracování informace v MEC serverech. Cílem je vyvinout systém snižující množství informace přenášené bezdrátově přes rádiové rozhraní a zpracovávané v MEC serverech. Tím dojde nejen ke snížení množství využívaných rádiových i výpočetních prostředků, ale i ke snížení spotřeby energie bez negativního dopadu na výstupy zpracování informace v MEC serverech.