Zaměstnanci BOSCH
Zaměstnanci

Práce plánovače logistiky je i adrenalin

Dobré komunikační vlastnosti a znalost cizího jazyka je základ

Lenka a Veronika pracují v Boschi jako plánovačky logistiky. Co je na jejich práci nejvíc baví a jak vypadá jejich pracovní den? Lenka s Veronikou plánují výrobu Railů, koordinují jejich výrobu v jihlavském závodě Bosch a každodenně řeší požadavky zákazníků z celého světa. Proto musí znát minimálně 1 cizí jazyk. Jejich práce je zároveň i adrenalin.

Lenka Brožová

Jaká je náplň práce „Plánovače logistiky“?
Lenka:
Plánování logistiky začíná u objednávání dílců, přes plánování před-procesů, montáže až k zákaznickému plánování. Já mám konkrétně na starost plánování zákaznický objednávek. Tzn. příjem objednávek od zákazníka, zaplánování do systému a následná komunikace s celým týmem. Po prověření dostupnosti všeho materiálu a před-procesů, můžu zákazníkovi potvrdit, jestli raily dodáme dle jeho objednávky. V případě, že to tak není, musím se se zákazníkem domluvit na náhradním řešení. Hodně tedy strávím emailovou komunikací, plánováním v systému a vyplňováním různých reportů v excelu.


Přibližte nám program Vašeho běžného dne.
Veronika:
Úkolem každého plánovače je zajištění plynulého toku výroby jednak z hlediska správného naplánování dle potřeb zákazníků, a v mém případě je to zajištění komponentů pro jednotlivé výroby a to především včas a v dostatečném množství. Zároveň je třeba se držet interních cílů, jako jsou zásoby a transportní náklady a správným naplánováním dosáhnout ideálního poměru.

"Efektivita u plánování výroby znamená rychle reagovat na požadavky zákazníků."

Lenka Brožová - Plánovačka a koordinátorka výroby Railů

Lenka

Jaké nástroje pro plánování používáte? Je nějaký typický pro Bosch?
Lenka:
Jako zákaznický plánovač musím pracovat v SAPu (konkrétně 3 plánovací systémy) a v NIVu, což je program vytvořený pro Bosch, který slouží k plánování montáže. Tento program ale používám pouze pro nahlédnutí. A neobejdu se bez excelu.

Veronika:
Naprosto zásadní je pro plánování SAP, kromě něj využíváme ještě plánovací program NIV+ a další, spíše podpůrné a informační nástroje.


Co znamená efektivita ve vašem oboru?
Lenka:
Rychle reagovat na požadavky zákazníků a snažit se je vyřešit v jejich prospěch. Snažit se zjednodušit procesy plánování a k tomu využít možnosti SAPu/Excelu. A nezabývat se zbytečnými úkoly, které nic nepřinesou, jenom zbytečnou práci navíc.

Veronika:
Vzhledem k tomu, že zákaznické potřeby nejsou neměnné a jako dodavatel chceme našim zákazníkům maximálně vyjít vstříc, znamená pro nás efektivita schopnost okamžité reakce na potřeby zákazníka, čili flexibilita jak u zákaznických a výrobních plánovačů, tak u plánovačů, kteří se starají o zajištění dodávek komponentů. Různých vlivů na zásobování výroby je mnoho, od dodavatelské kvality přes zpoždění v transportu až po současné komplikace způsobené Lockdownem a s ním spojené personální problémy. Plánovač proto musí být schopen efektivně pracovat se všemi proměnnými tak, aby výsledkem bylo včasné dodání dle požadavků zákazníka.


Veronika

Bez jakých schopností se dobrý plánovač neobejde?
Veronika:
Každý plánovač musí být schopen zvládat stres, bez kterého se práce na logistice neobejde. Správný plánovač je také tak trochu pesimista, který je schopen předvídat možné komplikace, kterým je proaktivním jednáním schopen včas zamezit. V tomto ohledu by se nám na logistice občas hodila věštecká koule. Pak by naše plánování bylo dokonalé.


Lenka:
Plánovač logistiky by měl mít dobré komunikační schopnosti, znalost angličtiny nebo němčiny na dobré úrovni, dobře se orientovat v plánovacím systému. A měl by být imunní vůči stresu. Určitě je dobré, když má základní přehled o práci svých kolegů, pomůže to často k lepšímu přehledu o dodávkách.

Co Vás na této práci nejvíc baví?
Lenka:
Pořád se něco děje. Nikdy nevíte, co vás v práci čeká. Jen velmi zřídka se vám stane, že sedíte a říkáte si: „Co bych tak měla ještě udělat?“ Také poznávám lidi z celého světa, se kterými často vznikají i přátelské vztahy. A v neposlední řadě jsou to mí kolegové z týmu LOP3, se kterými rozhodně není nuda.


Veronika:

Práce plánovače logistiky je pestrá a člověk se u ní rozhodně nikdy nenudí, naopak nabízí prostor získat nové znalosti a navázat spolupráci napříč odděleními, která je mimochodem z mých zkušeností skvělá a za to všem kolegům moc děkuji.

Sdílení na: