Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Profese

Elektronik

Zaměstnanci BOSCH

Jak zjistit příčinu poruchy stroje?

Jak se správně starat o strojní zařízení? Kdy provádět jejich údržbu a revizi? Jak co nejrychleji odstranit poruchu? Zbyněk z oddělení údržby nám řekl něco o své profesi.

Lenka Brožová

Zbyňku, co je náplní Vaší práce?

V jihlavském závodě je poměrně široké spektrum strojního vybavení a jak už to tak bývá, každý stroj potřebuje někdy údržbu nebo opravu a to je hlavní náplní práce elektroniků. Elektronici jsou rozděleni do dvou skupin: Elektronik 1 a Elektronik 2. Elektronik 1 pracuje ve směnách, řeší aktuální poruchy a snaží se uvést stroj do provozu v co možná nejkratším čase. Patřím ke skupině elektroniků 2, tzn. pracovníkům, kteří ve většině případů pocházející z řad Elektroniků 1, který má již větší zkušenosti. Obvykle řeším složitější opravy nebo úpravy stroje, které jsou časově náročnější a vyžadují komunikaci jak s dodavateli dílů, tak i mezi odděleními uvnitř firmy. Dnešní stroje jsou vždy řízeny nějakým druhem počítače, který může kdykoliv vypovědět službu. Proto se musím starat o aktuálnost záložních dat, aby je bylo možné obnovit. V případě déletrvající poruchy je nám k dispozici tzv. Know-How Management. To je fórum, do kterého zapíšu poznatky při opravě. V případě, že se stejný problém opět za nějaký čas objeví, pomůže to Elektronikům 1 k rychlejšímu odstranění poruchy a slouží zároveň jako studijní materiál pro zvýšení kompetencí.

"Dobrý elektronik musí mít velmi široký přehled o používaných komponentech na strojích a jejich funkcích."

Zbyněk - oddělení údržby

Co musí dobrý elektronik umět?

Dobrý elektronik musí mít velmi široký přehled o používaných komponentech na strojích a jejich funkcích. To je hlavní předpoklad k tomu, aby tzv. „selským rozumem“ dokázal odhadnout hlavní zdroj poruchy, protože v elektronice jsou příčiny často skryty.

Je práce v Boschi něčím specifická?

U Bosche je všude cítit taková ta „německá preciznost“. Někdy to přidělává práci, ale ve finále si vždy říkám, že je to tak správně, protože pak například souhlasí plány elektrického zapojení s realitou. A toto, si myslím, platí ve všech činnostech u nás. Další výhodou je i možnost obrátit se na kolegy z jiných zemí a vyměňovat si s nimi zkušenosti o určitých typech zařízení.

Lenka
Veronika

Co Vás na práci baví?

Na mojí práci mě nejvíce baví různorodost. Nikdy není pracovní den stejný, jako ten předchozí. To sebou nese nové výzvy, a pokud se mi je podaří překonat, jsem vždy spokojený.

Máte nějaké dobré tipy pro začátečníky?

Začátečníkům bych hlavně doporučil nebát se a nevzdávat se hned na začátku. Když nastane okamžik, kdy budou stát před něčím novým a neznámým, tak si vyhrnout rukávy a pustit se do studia dostupných materiálů a čím lépe se s danou problematikou seznámí, tím jednodušší pro ně bude další práce.

Sdílení na: