Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Životní prostředí

Bosch bude do roku 2020 klimaticky neutrální

Vývoj, výroba a správa klimaticky neutrálním způsobem

Carbon neutrality by 2020

Vývoj, výroba a správa klimaticky neutrálním způsobem

Na pozadí rostoucích výzev spojených se změnou klimatu jsme si stanovili nový, výrazně ambicióznější cíl ochrany klimatu:

Od roku 2020 chceme, aby emise v naší přímé sféře vlivu (Scope 1 a 2) byly celosvětově neutrální. Do roku 2030 by pak mělo být dosaženo dalšího zlepšení ve smyslu ochrany klimatu, prostřednictvím za tímto účelem používané kvality opatření.

Bosch CO2
Dr. Volkmar Denner

Nestačí jen doufat v ochranu klimatu. Společnosti by měly v krátkodobém horizontu zvážit CO₂ neutralitu.

DR. VOLKMAR DENNER, PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Náš přístup

Důraz je kladen především na energetickou účinnost a vlastní výrobu energie z obnovitelných zdrojů, protože právě zde leží základní páky k dosažení našeho cíle v oblasti klimatu. Do roku 2030 chce Bosch ušetřit 1,7 TWh energie a generovat 400 GWh svých energetických potřeb z obnovitelných zdrojů. Za účelem financování odpovídajících opatření schválilo vedení společnosti Bosch dodatečný roční rozpočet ve výši 100 milionů EUR na roky 2018 až 2030.

Graf

Prostřednictvím zelené elektřiny a nové čisté energie (New Clean Power) zvyšujeme kvalitu naší neutrality

Bosch Mexico

Důležitým výchozím bodem pro dosažení CO₂ neutrality pro společnost Bosch je nákup zelené elektřiny s odpovídajícím důkazem o původu stávajících výrobních zařízení pro obnovitelné zdroje energie. Zde chceme do roku 2030 soustavně zvyšovat kvalitu opatření a spoléhat se zejména na „New Clean Power“, tj. exkluzivní dlouhodobé smlouvy o dodávkách s investory nově zřizovaných zdrojů pro výrobu obnovitelné energie (např. větrné elektrárny nebo fotovoltaické parky). Takto Bosch dále přispívá k ochraně klimatu, protože tyto nové systémy budou vybudovány pouze díky naší angažovanosti.

Kompenzační opatření jsou pro nás dočasným řešením

Třetí pákou pro dosažení našeho cíle v oblasti klimatu jsou kompenzační opatření (uhlíkové kredity). Ty jsou nezbytné k vyrovnání emisí CO₂ ze spalovacích procesů (vytápění, procesní teplo). V zemích, kde výše popsané páky nejsou pro CO₂ neutralitu (např. nákup zelené elektřiny je možný pouze omezeně) k dispozici v dostatečné míře, jsou rovněž nutná kompenzační opatření. Při výběru projektů se řídíme velmi vysokými standardy, jako je např. zlatý standard. Kromě toho jsme se připojili k Alianci pro rozvoj a klima Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ).

Rainforest
Torsten Kallweit

Energetická účinnost a obnovitelná vlastní výroba jsou nezbytnými pákami pro dosažení naší CO₂ neutrality.

TORSTEN KALLWEIT, ŘEDITEL EHS A UDRŽITELNOSTI

Otázky a odpovědi týkající se CO₂ neutrality u společnosti Bosch

Bosch je první velkou průmyslovou společností, která do roku 2020 celosvětově plně zrealizuje CO₂ neutralitu. Společnost Bosch se zaměřuje na zlepšení energetické účinnosti svých závodů a budov. To nám umožňuje dlouhodobě snižovat spotřebu energie a šetřit zdroje. Bosch rovněž zvyšuje investice do obnovitelných zdrojů energie a do „nové čisté energie“ („New Clean Power“).

Neutralita zahrnuje vlastní výrobu, administrativu a výzkum. Zahrnuty jsou emise CO₂, které jsou výsledkem spalování fosilních paliv, jako je benzín, nafta, topný olej, zemní plyn a uhlí, jakož i všech procesních plynů (např. svařování) společnosti (Scope1). Zahrnuty jsou také nepřímé emise CO₂ ze spotřeby energie ve formě elektřiny, dálkového vytápění nebo páry (rozsah 2).

Už není doba dlouhých oznámení. V roce 2007 jsme začali systematicky snižovat naši uhlíkovou stopu. Díky těmto přípravám již od roku 2020 nezanecháváme uhlíkovou stopu, a tím poskytujeme významný a nezbytný přínos. Doufáme, že ostatní naše ambiciózní plány budou následovat. Proto to nyní komunikujeme.

Nezanechat žádnou uhlíkovou stopu znamená, nemít žádný negativní dopad na koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře. Jako průmyslová společnost bude Bosch i nadále emitovat CO₂. To je na mnoha místech nevyhnutelné. Ale: Do roku 2020 neutralizujeme všechny naše emise CO₂.

Sdílení na: