Přejít na hlavní obsah
Profese

Vývojář softwaru

Zaměstnanci BOSCH

Potřebujete aplikaci na míru?

Zeptejte se Patrika! Jak takový vývoj a jeho údržba vypadá, se dozvíte v našem rozhovoru.

Lenka Brožová

Patriku, představíš nám Tvou profesi?

Jako vývojář softwaru vytvářím aplikace dle požadavků a přání zákazníka. To nezahrnuje jen a pouze programování, ale i analýzu problému, návrh řešení, detailní specifikaci požadavků, návrh databáze a samozřejmě následnou implementaci, údržbu a aktualizaci finálního produktu. V tuto chvíli se mi k vývoji softwaru přidala i role týmového vedoucího IT podpory.

Jak ses k této práci/programování dostal?

IT mě provázelo prakticky od mého dětství, takže i výběr oboru na střední a vysoké škole byl jednoduchý. Během studia na vysoké škole jsem působil na praktikantské pozici na oddělení informačních technologií, kde jsem se spíše zabýval IT supportem než přímo programováním. Krátce po studiích se na tomto oddělení uvolnila pozice a díky přibývajícím žádostem na vývoj lokálních aplikací jsem se začal orientovat více na programování. Bosch jako zaměstnavatel mi výrazně pomohl prohloubit znalosti množstvím externích školeních, která jsem mohl absolvovat.

"IT mě provázelo prakticky od mého dětství."

Patrik Fišer - vývojář SW

Lenka

Co Tě na tom baví? Co je naopak „nezábavné”?

Zcela určitě mě zajímají nové technologie, zde patří velký dík mému vedoucímu, který mě v tomto směru nebrzdí, ba naopak podporuje. Díky tomu jsem se dostal k technologiím jako je rozšířená realita nebo IoT zařízení, což obvykle s prací programátora tolik nesouvisí. Když půl roku vyvíjíte aplikaci a po nasazení zjistíte, že funguje a lidem opravdu pomůže, tak se dostaví takové to vnitřní uspokojení za těch 6 měsíců práce, které tomu předcházely. Na konci cesty je navíc praktický výsledek, který brání myšlenkám, že je vaše práce zbytečná. Napak i u programování dochází k určitým monotónním činnostem, což je samo o sobě náročné. Naštěstí na našem oddělení není nouze o široké spektrum projektů a mohu se tak věnovat i jiným IT činnostem.

Jak velká je u nás potřeba vytvářet nové aplikace? A jsme schopni naše interní zákazníky uspokojit?

Velké téma ve firmě Bosch je bezesporu digitalizace napříč všemi oblastmi. Odtud samozřejmě plyne celá řada požadavků na vývoj. Bosch má obrovská vývojářská centra například v Německu nebo v Indii, která vytváří univerzální nástroje zejména pro efektivní řízení procesů. Ovšem relativně často nejsou univerzální nástroje dostatečně robustní a tudíž je vhodné vytvářet de novo „aplikaci na míru”, v tu chvíli přichází na řadu naše oddělení. Navíc v posledních letech se zde hodně skloňují termíny jako big data, data mining, analýza dat což s sebou obecně nese mnoho dalších požadavků na odborníky v IT.

Veronika

Vím, že jsi ve velmi krátké době vytvořil aplikaci na testování COVID19. Řekneš nám o tom něco?

To pro mě byla skutečně výzva, protože doba mezi vyhlášením a platnostní povinného testování ve firmách byla skutečně krátká - během asi čtyřech týdnů jsem musel vytvořit funkční jádro na evidenci testování pro téměř 5000 zaměstnanců v naší firmě. Aplikace navíc potřebovala čerpat data ze třech různých systémů, takže bylo nutné naprogramovat službu běžící na pozadí aplikace Testování COVID zajisťující právě migraci dat z těchto systémů, plus další podslužby důležité pro správný chod a reporting této aplikace. Software měl za cíl co nejvíce zjednodušit a zefektivnit evidenci testů zaměstnanců a zároveň vyhovět legislativním požadavkům, což si myslím a doufám, se po počátečních problémech podařilo.

Na co bys u nás nalákal budoucí IT-experty?

Určitě na technologicky vyspělou firmu, příjemné pracovní prostředí s vidinou velkého množství zajímavých projektů, ať už ve výrobním či nevýrobním segmentu, kde je možné se realizovat.

Sdílení na: