Technologie firmy
Projekty

Můj nový digikolega

Autonomní milkrun na logistice

Autonomní milkruny

Když přijede nový kolega se zbožím, Ladislav Martínek se ho ujme a společně se pustí do práce. Takto probíhá každý den, stále dokola. Tam, kde může dojít ke komplikacím, jsou Martínkovi ruční zásahy nezbytně nutné. Jeho nový digikolega je totiž transportní robot. Zde v závodě Bosch v Jihlavě dopravuje autonomní nákladní vozítko denně prázdné krabice do výroby a z výroby pak odváží do skladu boxy s dieselovými čerpadly. Když vozítko dorazí, Martínek ho přepne do ručního režimu, pár metrů s ním sám popojede, vyloží krabice a nové zase naloží. Pak klepne na displej – a přibližně dvanáct metrů dlouhá transportní souprava se za doprovodu bzučení motoru vydá zpět do skladu.

story

Dříve pracoval Ladislav jako zásobovač materiálu a sám řídil tento takzvaný milkrun vozík po celém závodu. „Bylo to neustálé ježdění sem a tam, dnes mám lehčí práci.“ To je budoucnost práce: Roboti a algoritmy převezmou rutinní úkoly, stroje a člověk budou intenzivněji spolupracovat, digitální řešení proniknou do všech oblastí. Cílem je zvýšit efektivitu práce, zlepšit kvalitu, odlehčit manuální práci a věnovat více času úkonům s přidanou hodnotou. Zaměstnanci na linkách, ve skladech a v kancelářích se musí připravit na hlubokosáhlé změny, nepřetržité učení nových věcí – a částečně i na hledání nové orientace v rámci dosavadního povolání.

story

Pavel Jelínek z oddělení logistiky vysvětluje, jak se mění svět práce: Využitím dvou automatických milkrun vozíků a dvou autonomních vysokozdvižných vozíků v Jihlavě ušetřili několik pracovních míst v oddělení zásobování materiálem. Dotyční kolegové mohli v závodě převzít jiné úkoly, protože v Česku je stále nedostatek odborných pracovníků. Tendence je tedy jasná: Kdo pracuje v zásobování materiálem, by měl dlouhodobě pokračovat ve vzdělávání.

Přestože jsou tak inteligentní: Autonomní vozidla krabic vyžadují standardizovaný pracovní prostor, aby fungovala správně. „Náš kompletní tok materiálu je už několik let digitálně monitorován,“ vysvětluje Pavel Jelínek jeden z předpokladů. „A pro naše pracovníky platí přísná pravidla, podle kterých musí být dodržovány standardní procesy.“ Přesto musí Jihlavští své elektronické kolegy občas „vrátit do správného pruhu“.

Autonomní milkruny v provozu

story
story
story

Díky transportním vozidlům bez řidiče můžeme podstatně zvýšit produktivitu práce v logistice.

Pavel Jelínek - vedoucí týmu logistických projektů

Ve skladu stojí Martin Strejček před deset metrů vysokými regály. Na jednom je zavěšena plochá obrazovka. Vedoucí směn a jejich kolegové zde na mapě v reálném čase sledují, kde se právě roboti pohybují – a jestli nepotřebují pomoc. Protože, pokud dojde k zablokování trasy, vybije se akumulátor nebo se vyskytnou jiné problémy, vozidla se zastaví a čekají na obsluhující personál. Ten pak musí uvolnit dráhu nebo dopravit vozidlo do nabíjecí stanice. „Transportní vozidla nám ušetří spoustu manuální práce,“ říká Strejček. Všichni pracovníci logistiky byli proškoleni. „Zavádění bylo dlouhým procesem, ale nakonec úspěšným.“

story

Vladimír Hnát z oddělení logistiky si na to pamatuje velmi dobře. „Museli jsme zvládnout hned několik výzev,“ říká muž odpovědný za implementaci robotů v oddělení logistiky. Nejdůležitější je IT infrastruktura. „Transportní roboty potřebují dokonalé spojení WLAN.“ Například následkem různých standardůkódování u robotů v závodě docházelo k odstávkám. Hodně energie investoval tým také do prevence nehod. Flotila má být brzy rozšířena. „Plánujeme další automatický milkrun a více stanic pro vysokozdvižné vozíky,“ oznamuje Hnát. Znamená to, že budou zanedlouho všechny transporty automatizované? „Spíše ne,“ říká Vladimír Hnát. „Vozidla jsou sice efektivní, ale ne všude je pro ně vhodné prostředí. Nelze je používat na všechny procesy.“

Sdílení na: