Zaměstnanci BOSCH
Akce pro zaměstnance

Bosch svařák 2019

Výtěžek 273 000 Kč pro Nemocnici Jihlava

Bosch svařák baví i pomáhá

Firma BOSCH DIESEL s.r.o. podporuje každým rokem výtěžkem z charitativního prodeje svařeného vína regionální veřejně prospěšné organizace. Na akci „Bosch svařák“ bylo letos prodáno 1 920 litrů svařeného vína, celková výše podpory firmou Bosch dosáhla částky 273 000 korun.

Jiří Jonáš

Mimořádně vysoký zájem veřejnosti provázel 13. prosince 2019 tradiční charitativní a vánoční akci „Bosch svařák“. Tu pořádala jihlavská firma BOSCH DIESEL s.r.o. V tento den se její zaměstnanci opět sešli pro dobrou věc a uspořádali pro širokou veřejnost na jihlavském Masarykově náměstí již 16. ročník charitativního „Bosch svařáku“.

Bohatý kulturní program, prodejní stánky svařeného vína a závěrečný ohňostroj přilákaly na pět tisíc návštěvníků. Hudebními hvězdami akce byli zpěváci Petr Kolář a Aneta Langerová. Program charitativní akce doplnil vánočně vyzdobený Bosch kamion s Mikulášem, andělem, čerty a animacemi pro děti. Letos mohli návštěvníci využít během akce i nově otevřené ledové kluziště.

Fotogalerie

story
story
story
story
story
story
story

1 920 litrů

svařeného vína se vypilo na akci Bosch svařák v roce 2019

Jiří Jonáš

Příjemci výtěžku byly interní a kardiologické oddělení Nemocnice Jihlava. Interní oddělení Nemocnice Jihlava získalo finanční dar ve výši 160 000 Kč. Z finančního daru interní oddělení pořídilo dvě nové lůžkové váhy a jednu sedačkovou váhu. Kardiologické oddělení obdrželo z výnosu prodeje svařeného vína finanční dar ve výši 113 000 Kč. Tato částka posloužila k nákupu nového EKG s 12 svody.

Jako host se „Bosch svařáku“ zúčastnil náměstek primátorky statutárního města Jihlavy Martin Laštovička. Rodinná atmosféra akce přinesla zážitek plný pohody, klidu a radosti.

Charitativní akce typu, jakým je například vánoční prodej svařeného vína, by měly být pro město Jihlavu a celý region Vysočiny jasným signálem, že Bosch v Jihlavě a na Vysočině pevně zakořenil a bere svoji společenskou odpovědnost vážně.

Ralph Carle - Obchodní ředitel firmy BOSCH DIESEL s.r.o.

Sdílení na: