Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Zaměstnanci

Technolog zná montážní linku do posledního detailu

Zaměstnanci BOSCH

Technolog - Miroslav Kovář

Montážní linka 11 ve výrobě čerpadel CP4 je po deseti letech nepřetržité výroby u konce své využitelnosti. Jak na tu dobu vzpomíná Miroslav Kovář, technolog JhP/MFH4, který ji zná do nejmenšího detailu?

Lenka Brožová

Kdy přesně jsme linku v JhP stavěli a jak na to vzpomínáte?

Rozhodnutí managementu objednat ML11 padlo v říjnu roku 2010. Tehdy jsem jako nově nástupivší technolog dostal právě projekt výstavby ML11 na starosti. Do konce roku se muselo stihnout vše objednat, aby se mohlo v létě 2011 začít budovat. Ze začátku mi hodně pomohli výborní kolegové.


Co všechno bylo z pozice technologa nutné zavést, upravit nebo postupně měnit?

Ze začátku bylo nejsložitější poshánět všechny potřebné dokumenty, které se k objednávkám přikládaly. Tehdy bylo ještě vše v papírové formě a vše se archivovalo do šanonů.

Další velkou zkušeností byla komunikace a vyjednávání s německým dodavatelem strojů. Hodně jsem se naučil, poznal nové kolegy a začal využívat cizí jazyk. Průběžně jsem koordinoval průběh prací a zajišťoval, co bylo zrovna třeba. Byl jsem takovým prostředníkem mezi námi a dodavatelem.

Vzhledem k tomu, že se tenkrát jednalo už o šestou montážní linku, bylo vše jednodušší, ale o to větší byl kladen důraz na to, aby byly jednotlivé linky co možná nejvíce unifikované. Stroj mohl být konstrukčně stejný, ale obsluze, která přechází mezi jednotlivými linkami, může dělat i sebemenší rozdíl v manipulační vzdálenosti velký problém. Linka byla v roce 2011 úspěšně uvolněna zákazníkem a od roku 2012 vyráběla jednohlavá čerpadla CP4.1.

Nyní mám na starosti její demontáž a dalo by se říct, že se kruh uzavírá.

"Velkou zkušeností pro mě byla komunikace a vyjednávání s německým dodavatelem strojů."

Miroslav Kovář - Technolog na úseku výroby vysokotlakých čerpadel CP4

Dokážete říct, kolik kusů čerpadel se na lince za tu dobu smontovalo?
Montážní linka 11 byla plánována na vykrývání požadavků tří našich zákazníků. Celkově vyrobila tato linka téměř 4 miliony kusů a poslení čerpadlo z ní vyjelo 6.4.2020. Linka není v současné době technicky schopná vyrábět novější generace čerpadel CP4 a výhledově se s ní již s ohledem na pozvolný pokles počtu vyráběných čerpadel nepočítá.

Lenka
Veronika

Jak vnímáte vaši profesi v průběhu času? Současnost a 10 let zpět?
V mých začátcích bylo více času na sledování, pochopení a optimalizaci svěřených procesů. Pak přišly další úkoly na zvyšování výtěžnosti, snižování výrobního taktu a zvyšování produktivity a na vlastní procesy již nezbývalo tolik času. Dříve bylo poměrně náročné stáhnout a vyhodnotit procesní data za několik dní. Dnes není problém v moderních systémech stáhnout a analyzovat data za několik let. To se posunulo hodně kupředu.

Sdílení na: