Přejít na hlavní obsah
Zaměstnanci

Metodická dílna

Zaměstnanci BOSCH

Jak si upravit své pracovní místo, aby netrpělo naše zdraví? Právě ergonomií se zabývá metodická dílna. Co všechno mají metodici ještě na starosti? To nám řekl Michal Vaňkát (JhP/TEF61), mistr metodické dílny a jeden z jejích pracovníků Petr Michelfeit.

Lenka Brožová

Jaké aktivity spadají pod metodickou dílnu?
Naší hlavní náplní je úprava pracovišť se zaměřením na ergonomii. Mezi naše aktivity spadá uspořádání a optimalizace pracovišt, jejich návrhy, přestavby a stavby. Vyrábíme mockup (vizualizace ) pracoviště což v praxi znamená výroba pracoviště z lehce recyklovatelných materiálů za účelem simulace dané práce. To slouží pro lepší představu našim zákazníkům z řad MFx na jejich budoucích projektech. V praxi se díky mockupu ukáží nedostatky, které nejsou na výkresech vidět. K našim dalším aktivitám patří zaškolování nově příchozích zaměstnanců na práci podle standardů v JhP, zaučování přímo ve výrobě na konkrétním pracovním místě a v neposlední řadě proaktivní přístup ve vyhledávání a zlepšování nedostatků na stálých či nových pracovních místech.

Co musí metodický pracovník ovládat?
Jako první předpoklad pro práci metodika je hlavně snaha se neustále učit novým věcem. Metodik musí být komunikativní, což je v praxi při jednáních s vedoucími pracovníky, technology a mistry o daných projektech velmi důležité pro úspěšné finální řešení. Měl by být především manuálně zručný, empatický se schopností naslouchat lidem a poradit si v krizových situacích. A v neposlední řadě být aktivní při hledání nových řešení u daných projektů.

"Metodický pracovník by měl být především manuálně zručný, empatický a měl by si poradit v krizových situacích."

Michal Vaňkát - mistr metodické dílny

Lenka

Jak jste úspěšní při zavádění inovací nebo při zlepšování ergonomie pracovišť v JhP?
Zavádění inovací z hlediska ergonomie na pracovištích bych rozdělil na dva tábory. A to na nové a již zavedené. Protože u nových pracovišť, které nejdříve upravíme a až poté na nich začnou zaměstnanci pracovat, je vždy jednodušší, než u pracovišť již zavedených, kde již mají pracovníci zafixované manuální činnosti a ne každá úprava je zpočátku pracovníkem přijímána kladně. Snažíme se najít vždy funkční a rozumný kompromis mezi požadavky vedoucích pracovníků a samotné obsluhy, což někdy bývá velmi složité, a proto opravdu potěší, když se vše podaří k jejich oboustranné spokojenosti.

Je třeba se dál vzdělávat, učit se něčemu novému?
Tato otázka, je-li se třeba dál vzdělávat a učit se něčemu novému je (triviální) samozřejmostí. Člověk se musí neustále vzdělávat, jak v pracovním, tak i v osobním životě z důvodů dalšího rozvoje. Jinak zůstane stát na místě a neposune se dál. Je potřeba se dívat kolem sebe a neustále se zdokonalovat, zlepšovat se. Nastavit si nějaký cíl, kterého chcete dosáhnout a jít si za ním. Nemusí to být velké cíle, stačí jen malé a když cíle dosáhnete, tak si najít jiný další a další, aby až se ohlédnete za sebe, bylo na co se dívat.

Sdílení na: