Rozvoj zaměstnanců
Rozvoj zaměstnanců

Mentoringový program pro ženy

Rozhovor s mentorem a mentee

Ženy mají v životě spoustu nápadů. Někdy ale chybí síla je realizovat. Mentoring pro ženy může pomoci tyto nápady uskutečnit. Zeptali jsme se mentora a vedoucího oddělení MFR1, Martina Vlčka, a mentee, Moniky Lenghardové, zodpovědné za kvalitu na dílně MFR11, na jejich pocity z mentoringového programu.

Mentoring

Jaká byla Vaše motivace zúčastnit se mentoringu pro ženy?

Martin: Podpořit ženy při rozhodování o kariéře a nastínit možnosti profesního růstu v naší firmě, co je pro to důležité ohledně znalostí, dovedností a zkušeností. Zároveň získat cenné informace od našich pracovnic, jak vnímají firmu Bosch a zpětnou vazbu i na mě, co je potřeba neustále zlepšovat.

Monika: Když jsem začala studovat vysokou školu a stanovovat si profesní cíle do budoucna, v mentoringu jsem viděla dobrou příležitost, jak od zkušeného manažera získat cenné rady, doporučení a informace, za jakých podmínek a jakými cestami je dosažení stanovených cílů reálné.

"V mentoringu jsem viděla dobrou příležitost, jak od zkušeného manažera získat cenné rady, doporučení a informace."

Monika Lenghardová - mentee v Mentoringovém programu pro ženy

Lenka

Co program účastníkům na obou stranách přinese?

Martin: Získání informací, které ženy chtějí vědět o budování kariéry a pro mě cenné informace, jak ženy vnímají naši firmu a příležitosti, které jim nabízí. Ženy s potenciálem potom mohu uplatnit ve svém oddělení nebo je nabídnout na vhodné pracovní pozice v celém závodu Jihlava.

Monika: Během mentoringu vás mentor poznává a tím odhaluje i vaše slabší stránky a může doporučit na čem máte víc zapracovat, lépe nasměrovat, povzbudit vás, případně umožnit vám zúčastnit se různých pro vás vhodných školení. Získáte tak větší motivaci a sebevědomí k realizaci nápadů prospěšných firmě, cenné rady např. k pracovním pohovorům, důležité informace abyste si dokázali vybrat pro sebe tu nejvhodnější cestu, k dosažení svých profesních cílů. Na druhou stranu poznáváte i vy svého mentora, a zjistíte, čeho si z pozice vedoucího u svých pracovníků cení, co od nich vyžaduje a také, jaký přístup není žádoucí. Díky tomu můžete na sobě pracovat a v budoucnu se vyhnout zbytečným chybám.

Veronika

Mentoring je pro účastnice i takovou „cestou“ k možné budoucí vedoucí pozici v JhP. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti?

Monika: Dověděla jsem se o možných pracovních pozicích v našem závodě, které by mi mohly „sedět“, i o tom, jaké jsou kde povinnosti. I jsem v průběhu mentoringu změnila směr, kterým jsem se původně chtěla vydat. Našla jsem si pozici, která by mohla být pro mě hodně zajímavá.

Zmínila jste, že při své práci studujete. Dá se říct, jaký obor? A jak jste daleko?

Monika: Věnuji se oboru Strojírenská technologie na VUT v Brně. Teď už dodělávám inženýrské studium. V diplomové práci se zaměřuji na téma, které se týká Průmyslu 4.0, digitalizaci a automatizaci.

Veronika

Co oceňujete na svém mentorovi/ na své mentee?

Martin: Otevřená komunikace, ochota učit se novým věcem, naslouchat, vyhodnotit získané informace a potom i tak jednat, zkrátka nebát se zkusit něco nového.

Monika: Na panu Vlčkovi oceňuji jeho přímost, profesionalitu a důvěryhodnost. Po celou dobu mentoringu dokáže udržet přátelskou atmosféru a není lhostejný k obavám mentee (pramenícím např. z nedostatku informací, případně nedorozumění). Naopak je ochotný vše konstruktivně rozebrat a tím se mnohdy ukáže, že k obavám není důvod.

Poradíte, jak vytěžit z mentoringu maximum?

Martin: Vzájemná důvěra a otevřená komunikace.

Monika: Během mentoringu máte jedinečnou příležitost se ptát na všechno, co vás zajímá, a tím získat hlubší znalosti o dané problematice, které potom můžete aplikovat při řešení problémů ještě na své stávající pozici. Nemějte strach vyjádřit svůj názor, obavy, či pochyby. Když to se svým mentorem proberete, často zjistíte, že vaše pochyby či obavy pochází jen z povrchové znalosti problematiky. Je také důležité uvědomit si, že pro dosažení svých profesních cílů musíte být připravené vyvinout patřičné úsilí, např. zvýšením kvalifikace, které lze dosáhnout studiem, školeními, různými kurzy atd. V případě, že vás nějaké firemní školení nebo kurzy (relevantní pro váš profesní růst) zaujmou, neváhejte se obrátit na svého mentora a požádat ho o podporu.

Sdílení na: