Přejít na hlavní obsah
Zaměstnanci

I ženy mají cit pro plánování ploch

Zaměstnanci BOSCH

Lucka - Layoutářka

Lucie u nás v jihlavském závodě napsala svou bakalářskou i diplomovou práci. Na konci studia věděla, že chce zůstat. Její první pozicí je plánovačka výrobních layoutů. S jakou pracovní pomůckou ji nejčastěji potkáte? Přečtěte si její příběh...

Lenka Brožová

Jak jste se dostala k plánování výrobních ploch?
Při studiu na vysoké jsem hledala firmu, kam bych mohla chodit na praxi a jihlavský Bosch byl pro mě ideální volbou, jelikož byl v místě mého bydliště a nabízel pracovní příležitosti pro studenty. Po celou dobu studia na vysoké škole jsem působila jako praktikantka na oddělení TEF64, které se zabývá tématy Industry 4.0 a IT ve výrobě. Mým úkolem zde byla hlavně podpora koordinátorů při vedení jejich projektů. Na tomto oddělení jsem měla také možnost napsat svou bakalářskou i diplomovou práci, za což jsem do dneška vděčná, protože mi to ulehčilo celé moje studium. Před koncem vysoké školy jsem měla jasno, že bych ve firmě ráda zůstala a prohlubovala své znalosti, přičemž jsem dostala možnost nastoupit na plánování layoutů.

"Vždy mám dobrý pocit, když ve výrobě vidím, že návrh, který jsme společně vytvořili, je zrealizován."

Lucie Šlouf - Layoutářka

Co je konkrétně Vaším úkolem a co všechno je třeba při správném plánování zohlednit?
Oddělení TEF61 je zodpovědné za plánování layoutů výrobních ploch v JhP. Vzhledem k tomu, že jihlavský závod je poměrně rozsáhlý, máme s kolegou Martinem Dvořákem na starosti každý své úseky. Plánování zahrnuje umístění nových strojů, stěhování stávajících výrob a vyřazení zařízení z výrobní plochy. K našim dalším úkolům patří zpracovávání dlouhodobých výhledů jihlavského závodu (LTP-M), plánování ploch pro Business Plan, uvolňování přejímek, schvalování MAE checklistů a vyřazovacích Work-Onů. Při plánování layoutů je nutné dodržovat různé normy, směrnice týkající se bezpečnosti práce, ergonomie a údržby. Důležité je také zohledňovat informace o strojích, materiálovém toku a zásobování.

Lenka
Veronika

Co musí dobrý layoutář umět?
Základním nástrojem je pro nás program AutoCAD, ve kterém s layouty pracujeme. Ve výrobě nás nejčastěji potkáte s metrem v ruce, který je pro nás i v dnešní době digitalizace důležitou pracovní pomůckou. V průběhu celého plánování layoutu jsme v kontaktu jak se zákazníkem, tak s podpůrnými odděleními, například s FCM, HSE, TEF, se kterými vše diskutujeme, projednáváme a odsouhlasujeme. Důležité je být otevřen diskuzi, dbát na potřeby zákazníků, ale zároveň brát v potaz veškeré normy a směrnice. Na layoutech se neobejdeme bez pečlivosti a prostorové orientace.

Co Vás na práci nejvíc baví?
Na mé práci mě nejvíce baví komunikace se zákazníky a s dalšími odděleními. Vždy mám dobrý pocit, když ve výrobě vidím, že návrh, který jsme společně vytvořili, je zrealizován. Plánování layoutů je důležitá a zajímavá činnost, protože máme vždy přehled o tom, co se v našem závodě aktuálně děje a také kam závod směřuje.

Sdílení na: