Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Zaměstnanci

Chemické analýzy jsou lehce detektivní prací

Zaměstnanci BOSCH

Laborantka Zuzana Neuwirthová (JhP/HSE) vystudovala obor analýza potravin s maturitní zkouškou z chemie. V laboratoři jihlavského závodu začínala před 22 lety. První práci našla na montážní lince CP3, která byla dobrým zdrojem cenných zkušeností a navazování kontaktů ve firmě. Po roce se přes interní inzerát dostala k vytouženému místu laborantky.

Danka

Zuzko, přibližte nám, co mají chemici u nás v laboratoři na starosti?

Je to především analýza provozních látek ve strojích. Když budeme konkrétní, týká se to například vodných odmašťovacích roztoků, chladících emulzí, olejů, ISO kapaliny nebo nafty z reklamovaných čerpadel atd. Součástí mé práce je konkrétně provádění analýz již zmíněných hydraulických olejů a chladících emulzí.

Jak vzorky olejů a emulzí odebíráte a co je třeba přitom dodržovat?

Odběr vzorků má svá pravidla bezpečnosti, která je třeba dodržovat. Proto vzorky v provozu neodebíráme osobně, ale pracovníci oddělení údržby, externí firma nebo přímo obsluha stroje. Od nás jsou nachystané vzorkovnice, které pak příslušní pracovníci dopraví buď přímo k nám do laboratoře nebo v případě, že nejsme přítomni, do místa k tomu určeného na závodě 3 u vchodu 5. Přehled o kontrolovaných kapalinách máme nejen my jako HSE3, ale i naši zákazníci z tzv. Harmonogramu kontrol, který je všem přístupný na Docupedii anebo přes připojení k našemu disku. Důležitý je také dokument oddělení TEF „Mazací plán“, kde je předepsáno, jaká kapalina by se měla do stroje použít a co je třeba dodržet, abychom zachovali bezproblémový chod stroje bez poruch. Mým úkolem je u vzorků provést kompletní analýzu. Ta může např. u hydraulického oleje trvat 3 až 4 týdny, u chladící emulze 24 h. U olejů měřím viskozitu, obsah vody, prvkové složení atd. Parametrů bývá sedm až osm. Na konci analýzy provedu vyhodnocení podle předepsaných norem a daných limitů pro konkrétní typ oleje. Je důležitý i můj úsudek, který vychází ze znalostí a zkušeností. S výsledkem a doporučením seznámím technologa stroje. Můžeme se například domluvit na výměně oleje nebo jeho filtraci. Cílem je předcházet problémům, které by se mohly vyskytnout v případě nevyhovující kapaliny a včas provést nápravu, aby nedocházelo ke zbytečné odstávce strojů. Po vzájemné shodě zadávám doporučení jako zakázku, kterou provede tým oddělení TEF a externí firmy.

"Přístroje mají moderní software, který je schopen lepší analýzy dat."

Zuzana Neuwirthová - chemická laborantka

Danka

Chemie se často dědí z generace na generaci. Najdeme chemika i u vás v rodině? A co Vás na chemii nejvíc baví?

Jsem jediným chemikem v rodině a kam budou směřovat děti zatím ještě nevím. Pro mě jsou analýzy takovou lehce detektivní prací. Nikdo neví, co se s kapalinou stalo, co obsahuje a já to postupně odhaluji. Zároveň se zajímám o práci s daty a digitalizaci jako takovou. Ani v laboratoři nás to nemine. Přístroje mají moderní software, který je schopen lepší analýzy dat. Na mě jako člověku pak je tomu rozumět a vyslovit doporučení. Také jsem pro naši laboratoř vytvořila stránky v docupedii. I takové věci mě baví.


Máte čas na nějaké koníčky vedle zaměstnání?

Velmi ráda mám ruční práce, konkrétně háčkování. Tvořím všelijaké šátky přes krk nebo zvířátka pro děti. Nevyhýbám se ani sportu. Věnuji se vysokohorské turistice. V červnu jsme s kolegy vyrazili do Vysokých Tater a mimo jiné se vydali na vrchol Rysy (2503 m). Skončili jsme sice těsně pod vrcholem, jelikož počasí rozhodlo za nás a my se nechtěli vystavovat zbytečnému nebezpečí, i tak byl výlet skvělý.


Sdílení na: