Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Zaměstnanci

Kvalita a statistiky nejsou jen pro chlapy!

Zaměstnanci BOSCH

Danka Pindorová - kvalitářka

Danku Pindorovou PS/QMM2-JhP známe jako odbornici na statistiky v oblasti kvality. Její začátky u Bosche v roce 2007 patřily oddělení vývoje, kde zpracovávala testy prototypů pro raily. Věděli jste ale, že se kromě němčiny a angličtiny domluví i španělsky? Aktivně ji užívá i při kontaktu s mexickým závodem v San Luis Potosi. Jak sama říká, dělá práci, která ji naplňuje a v které se může realizovat.

Danka

Danko, na oddělení zákaznické kvality se věnuješ statistikám. O jaká témata se konkrétně jedná a co z dat můžeme vyčíst?
Nyní zpracovávám a analyzuji témata Incidenty pro 0-km a pole pro zákaznický (ICS: Incidents Customer Statistic) i mimo-zákaznický pohled. Incidenty z miliardy (IPB: Incidents Per Billion) pro 0-km, také všem známé Reklamace z milionu (PPM: Parts Per Million) pro 0-km i pole, pohled zákaznický i mimo-zákaznický. Zní to jako nuda, ale tato statistika je dynamická. Témata se od sebe liší předem danými podmínkami a filtry. Vše podléhá procesním mapám, směrnicím a centrálním nařízením. JhP statistiky se proto zpracovávají s ohledem k cílům. Témata kvality zahrnují informace o kvalitativních incidentech a reklamacích a jejich následném zpracování. Řadí se k tomu i všechna data, která napomáhají neustále udržovat a zlepšovat kvalitu produktů, procesů a postupů. Tato data jsou nejen okamžitým přehledem současného stavu, ale používají se i pro analýzy, prognózy, pravděpodobnost, opatření, předcházení chybovosti, plánování i pro prémiový ukazatel kvality.

Statistické vizualizace tvořím i podle individuálních požadavků nadřízených a kolegů zákaznických Q-Referentů. Je nutné podotknout, že na získávání a realizaci dat se účastní nejen všichni kolegové z kvality, ale i celá řada kolegů např. z výroby a logistiky.

"V současné době se díky digitalizaci postupně přechází z Excelu na Power BI"

Danka Pindorová - odbornice na statistiky v oblasti kvality

Danka

Jaké nástroje používáš? Jak se promítá do tvé práce digitalizace?

Na kvalitě jsou k dispozici pravidelné a individuální statistické přehledy, vizualizace a grafické výstupy, a to na denní, měsíční i roční bázi a všechna podléhají modernizaci a změnám. Dříve jsem používala Excel. Aktualizace dat probíhala pomocí zdrojů např. Analysis Query v různých verzích. Následné zpracování dat v Excelu probíhalo pomocí použití kontingenčních tabulek, editoru Power Query, maker, podmíněného formátování atd.

V současné době se díky digitalizaci postupně přechází z Excelu na Power BI. Je to aplikace pro zpracování a vizualizaci dat ve webovém prostředí. Power BI nabízí mnoho možností pro vstupy dat, zpracování, přednastavení a automatizaci. Hlavní výhodou je aktuálnost statistik a pro uživatele představuje praktickou interaktivní pomůcku. Spolupracuji i s lidmi z jiných Bosch závodů, jako např. HoP, HiP, SlpP, navzájem se informujeme a pracujeme na neustálém vylepšování statistik.

Danka

Znamená to, že se učíš stále něco nového. Baví tě to? Jaké kompetence bys v tvé profesi především vyzdvihla?
Ráda se něco nového naučím, beru to jako výzvu. Na téma statistiky, vstup, výstup a zpracování dat školím i nově příchozí kolegy na oddělení kvality. Dříve jsem koordinovala témata Zákaznickou spokojenost (CSI - Customer satisfaction index) související s Reakčními časy a téma Odchylky známé pod názvem Sonderfreigabe nebo Concession, kde vypracovaný proces je do dnešního dne vzorem pro ostatní závody. Díky kontaktům, např s kolegy z německého Feuerbachu (FeP PS/QMD), JhP/TEF4 a SO/OPM45-IN nahlížím i do programování, se kterým jsem dříve neměla zkušenosti. Změny jsou v mé práci různorodé.

Mění se témata, která zpracovávám, v JhP se zavádí nové produkty, které se ve statistice musí zohlednit, mění se i požadavky na vizualizaci nebo SW a nové technologické nástroje, které stále více usnadňují pracovní postupy. Připravuji statistiku, která se dále prezentuje, archivuje, a proto je pro mě důležitá pečivost, flexibilita a zodpovědnost.

Čím vyvažuješ práci ve volném čase?

Pravidelně se věnuji zumbě a rekondičnímu cvičení. S rodinou si společný čas užíváme na výletech, kulturních akcích, při turistice atp. Skloubit vše s rodinou, domácností a zahradou vyžaduje vzájemnou pomoc a podporu. Volného času tedy není nazbyt a činností a zájmů mám více, za všechny uvedu např. četbu, cizí jazyky, pečení, malování.

Danka

Sdílení na: