Přejít na hlavní obsah
Zaměstnanci

Disponenti náhradních dílů

Zaměstnanci BOSCH

Náhradní díly jsou důležitým prvkem výroby

O to, aby náhradní díly byly k dispozici včas a na správném místě, se stará jihlavský tým pod vedením Tondy a Hildy. Proč je znalost cizích jazyků nezbytná? Přečtěte si více v našem rozhovoru.

Hilda Kopecká

Co je konkrétně náplní práce vašeho týmu?
Hilda: Tým CSM (Central sparepart management) se zabývá správou náhradních dílů pro 17 evropských závodů. Pod pojmem správa se rozumí zakládání materiálových karet do SAP, objednávání spotřebovaných náhradních dílů a následné sledování objednávek (upomínky, logistické reklamace a schvalování faktur). Cílem našeho snažení je, aby byl náhradní díl ve správný čas, na správném místě a v potřebném množství. Pokud se tak nestane, může se dostat výroba do velkých obtíží, které mohou vést až k zastavení produkce. Tomuto černému scénáři se snažíme zabránit. Na druhou stranu ovšem musíme dbát na to, aby výše skladu byla přiměřená, abychom neměli ve skladu uložené “mrtvé peníze”.

Co musí disponent umět, aby díly byly k dispozici včas a na správném místě?
Tonda: Disponent musí umět správně vyhodnotit požadavek. Musí ověřit potřebu objednání náhradního dílu, množství a plánovaný termín dodání. Občas se tak stane, že některý díl chybí, to potom disponent musí s chladnou hlavou rychle a správně jednat, aby díl zajistil. Zde má možnosti domluvit se s dodavatelem na rychlém dodání nebo na prodeji z jiného závodu. Tedy mezi hlavní kompetence patří znalost dodavatelů a jejich portfolia, ale také schopnost vyjednávat, a to většinou v cizím jazyce.

"Cílem je, aby byl náhradní díl ve správný čas na správném místě v potřebném množství."

Heslo disponentů jihlavského závodu Bosch

Tonda Zelinka

Jaké aplikace a systémy používáte? Jsou nějaké typické pro Bosch?
Tonda: Standardně pracujeme v systému SAP. Pro zakládání materiálů využíváme transakci INDIRA. Ta patří k jedné z nejdůležitějších transakcí, kterou používáme. Slouží jednak k založení materiálových karet do SAP, ale také je to vyhledávač náhradních dílů a pomáhá nám prověřit duplicity materiálů ve vlastním či v jiném závodě v rámci skupiny BOSCH. To je velmi zásadní věc, protože využíváme dostupnosti náhradních dílů v jiných závodech, pokud je náhradní díl potřeba okamžitě a dodavatel neumí dodat ihned nebo právě k přesunu nadbytečného množství z jednoho závodu do závodu, kde je větší pravděpodobnost, že materiál bude spotřebován. Dále začínáme pracovat s aplikací AIDA, která využívá umělé inteligence a navrhuje ideální skladové hladiny a objednací množství daného náhradního dílu. Tento nástroj jsme si sami navrhli a realizovali za pomoci programátorů z Indie.

Je třeba se stále učit něco nového?
Hilda: Samozřejmě, bez toho to vůbec nejde. Denně jsme konfrontováni se změnami, na které je nutné reagovat. Abychom byli efektivní, musíme o své práci přemýšlet a zkoušet aplikovat nové postupy a nové znalosti do naší práce. V současné době očekáváme nový nástroj, který by nám měl ulehčit zakládání materiálů a komunikaci s oddělením nákupu při zakládání cen.
Pokud disponent pracuje pro cizojazyčný závod, je velkou předností, pokud má znalost cizího jazyka. Samozřejmě nejsme schopni nabídnout všechny cizí jazyky, ale máme v portfoliu angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu. Potenciálem jsou turečtina, rumunština a italština:-)

Tým disponentů

Co máte na své práci nejraději?
Hilda: Na své práci mám ráda její různorodost. Velmi ráda komunikuji se závodem a s dodavatelem v cizích jazycích. Někdy dochází k problematickým situacím, ale vždy se snažím věc vyřešit ke spokojenosti všech. Největší radostí je však spokojenost závodu s naší prací a také pochvala. Tento nenápadný nástroj, který je zadarmo, dokáže velmi mnoho – potěší a motivuje do další práce.

Sdílení na: