Přejít na hlavní obsah
Zaměstnanci

Controlling nemusí být nuda

Zaměstnanci BOSCH

Controllerky - Jana Jančí Lisková a Tereza Melounová

Jana s Terkou pracují v jihlavském Boschi na oddělení controllingu. Jak jejich práce vypadá, co přesně dělají a jak se vyvíjí controlling v rámci digitalizace? I o tom jsme si s nimi povídali...

Lenka Brožová

Obě se věnujete výrobkovému controllingu. Co to přesně znamená?

Jana: Výrobkový controlling hraje důležitou roli pro rozhodování vedení společnosti. Největším milníkem naší práce je hospodářský plán, kdy na základě prognózovaných kusů na následující rok sbíráme veškeré informace o plánovaných nákladech a na konci celého procesu jsme schopni říct, jaká bude cena výrobku následující rok. V průběhu roku pak hodnoty business plánu porovnáváme se skutečností, oceňujeme a vysvětlujeme odchylky a ve spolupráci s výrobou a dalšími odděleními jsme schopni prognózovat výsledky daného výrobku do konce roku.

Terka: Co se týče naší každodenní náplně práce, věnujeme se kontrole a zakládání kmenových dat, kalkulaci cen. V rámci měsíčních uzávěrek analyzujeme finanční výsledky jednotlivých výrobků, které poté diskutujeme s vedoucími a prezentujeme vedení společnosti. Kromě zmíněného se věnujeme také investičním propočtům, oceňujeme zlepšovací návrhy a projekty v MyMeasures.Jaké odborné kompetence by měl dobrý controller mít?

Jana & Terka: Controller by měl být především „business partnerem”. Měl by umět komunikovat, vysvětlovat, nabízet řešení a podpořit své klienty v rozhodování. Aby toho byl schopen, měl by mít výborné analytické schopnosti, znalost účetnictví a ekonomie, orientovat se v SAP prostředí a zpracovávat data v excelu.

"Nejraději mám komunikaci s výrobou a spolupráci na projektových kalkulacích, při kterých vymýšlíme a propočítáváme různé varianty."

Tereza Melounová - Controllerka

Lenka

Controller se musí dívat i do budoucnosti. Jaký výhled jste schopni výrobě poskytnout? Případně jaké ukazatele výrobu především zajímají?

Terka: Při dlouhodobém plánování, které probíhá jednou ročně, jsme schopni poskytnout výhled nákladů na 7 let dopředu. Je to ale spíše o tom, ukázat trendy ve vývoji různých nákladových kategorií jak po výrobcích, tak pro celý závod. Pravidelně pak management informujeme o různých ukazatelích KPI (Key Performance Indicator), jako je produktivita, procento chybových nákladů, náklady na kus apod.

Jana: Výroba i management se také zajímají o dosažení cíle, který je stanoven „Business Unit” v rámci hospodářského plánu a my je čtyřikrát ročně v rámci „Current Forecast” informujeme, jak blízko či daleko od cíle jsou.

Veronika

Jaké nástroje a metody používáte? Promítá se do současného controllingu digitalizace?

Jana & Terka: Digitalizace je v posledních letech velkým a populárním tématem našeho oddělení. Spousty interních CTG reportů je automatizováno, což nám usnadňuje a urychluje práci a naši energii můžeme věnovat jiným analýzám a porozumění problematiky. Digitalizaci nevyužíváme pouze pro CTG účely, ale nabízíme ji i našim partnerům. Určitě dobře znáte aplikace jako je např. Ferko a Tamara, kde na denní bázi závod sleduje vývoj chybových nákladů a produktivity za jednotlivé výrobky, úseky nebo střediska. Management tak může okamžitě reagovat na různé výkyvy těchto ukazatelů. Dalším důležitým nástrojem je „Cost Center Report (ZEF)”, ve kterém najdeme informace ohledně nákladů daného roku, vč. hodnot „Business Planu”, jednotlivých „Current Forecast” a předchozího roku.


Co máte na své práci nejraději?

Terka: Nejraději mám komunikaci s výrobou a spolupráci na projektových kalkulacích, při kterých vymýšlíme a propočítáváme různé varianty. Využiji tak veškeré controllingové znalosti. Taky se mi líbí, že můžu při své práci využívat znalost cizího jazyka.

Jana: Mně se na controllingu líbí to, že naše pole působnosti je poměrně široké. Jsme v kontaktu s různými odděleními napříč závodu i mimo něj. V průběhu roku se střídají jednotlivé fáze plánování – hospodářský plán, current forecasty, měsíční uzávěrky a pořád je co dělat :)

Sdílení na: