Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Story

Asistentky úseků

Profese

Naše práce je hodně o flexibilitě ve smyslu měnících se témat

Většina vyšších manažerů v našem závodě má asistentku. Ale ruku na srdce, víte, co všechno dělá? Jaká je v současnosti její role a jaký je rozsah a druh úkolů? O tom jsme si povídali s Monikou Hildemannovou (JhP/HRL) a Barborou Vlčkovou (JhP/HSE).

Monika a Barbora

Co se od vás v současnosti očekává? Co by měla dobrá asistentka v Boschi zvládat?

Monika:
Myslím, že od každé asistentky se především očekává, že bude mít velmi dobrý přehled o firmě jako takové. Mít kontakty napříč úseky, vědět, kam si zavolat v případě potřeby. K tomu se přidávají klasické administrativní činnosti, zajištění chodu kanceláře, což zahrnuje mít v malíku objednávkové systémy nebo nové aplikace k tomu určené. Samozřejmě nesmím zapomenout na plánování a organizaci schůzek pro svého vedoucího.

Barbora:
V některých případech to není jen vedoucí pracovník, ale i někteří kolegové. Do našich činností je třeba zahrnout i správu intranetových stránek, tvorbu a úpravu prezentací nebo různé statistiky. U nás se k tomu přidává komunikace s agenturami, které nám dodávají ochranné pomůcky pro všechny zaměstnance. S tím je spojená poměrně velká administrativa.

"Asistentce nesmí především chybět loajalita, schopnost spolupráce s kolegy v rámci oddělení i mezi úseky."

Monika Hildemannová - Asistentka personálního oddělení

Monika a Barbora

Obě jste v JhP už nějakou chvíli. Měly jste někdy pocit „uváznutí na místě"? Pocit, že se nikam neposouváte?

Monika: Bosch je moderní společnost, která se neustále vyvíjí. Už to je zárukou, že na místě nemůžeme uváznout. Výhodu vidím i v možnosti změnit oddělení. Náplň asistentky je sice podobná, ale pokud se o témata toho oddělení více zajímám, snažím se jim porozumět, je to právě ten osobní posun a obohacení, které následuje.

Barbora: Je určitě fajn neustrnout na místě a někam směřovat. I proto jsem absolvovala kurz interního lektora HSE a absolvovala několik auditů. V neustálém rozšiřování svých znalostí vidím příležitost, jak se posouvat a zároveň docílit toho, že mě práce baví. Na stereotypy pak není čas.

Bez jakých kompetencí se na svých pozicích neobejdete?

Monika: Je dobře nebát se jakékoliv změny. Naše práce je hodně o flexibilitě ve smyslu měnících se témat. Také o zodpovědnosti, stát si za tím, co dělám. Asistentce nesmí především chybět loajalita, schopnost spolupráce s kolegy v rámci oddělení i mezi úseky.

Barbora: Rozhodně musí budit důvěru. Ta nám usnadňuje vztahy s ostatními napříč firmou. Nesmíme zapomenout, že dobrá asistentka musí ráda a dobře komunikovat s okolím. Nebát se, nebýt introvertní. A mluvím i o komunikaci v cizích jazyce. Jazykové znalosti jsou nezbytností. K tomu samozřejmě IT znalosti.

Monika
Barbora

Co Vás na práci nejvíce baví?

Monika:
Různorodost. Nikdy nevím, co mi každý den přistane na stole. Poslední dva covidové roky jsem o takové úkoly neměla nouzi. Měla jsem na starosti agendu testování a komunikaci s koordinátory, což byla výzva. První dny jsem si připadala jako v call-centru. Ale bylo to něco nového, nad rámec klasických povinností a to mě právě baví.

Barbora:
S Monikou jsme se musely vypořádat i s neustále se měnícími předpisy a pravidly. Vzpomínám si, jak jsme zpočátku zajišťovali látkové roušky a objednávali každého pracovníka na PCR test. V poslední vlně jsme už hodně přešly do online prostředí, zadávaly jsme e-neschopenky atd. Určitě mě hřeje u srdce, jak jsme to společně zvládly??