Přejít na hlavní obsah
Bosch Česká republika
Bosch Jihlava

Markéta Mužiková

Technoložka výroby tlakového ventilu (DRV)

Jihlava

"Návštěva v jihlavském závodě na mě udělala dojem, a proto jsem se rozhodla psát svou diplomku v Boschi."

Markéta studovala obor Výrobní stroje, systémy a roboty na VUT v Brně. U firmy Bosch psala diplomovou práci na téma: Projekt automatizace manipulace s písty. Po ukončení studia nastoupila v srpnu 2019 do jihlavského Bosche na pozici technoložky výroby.

Jiří Jonáš

 

Markéto, svou diplomku ses rozhodla psát ve firmě Bosch v Jihlavě. Proč sis vybrala právě Bosch?

Při studiu na vysoké škole jsem hledala praxi v oboru ve větší mezinárodní firmě, kde bych mohla získat více pracovních zkušeností. Zároveň jsem chtěla psát diplomovou práci ohledně robotizace a automatizace ve výrobní firmě. Na Dni firem VUT v Brně jsem navštívila BOSCH kamion, kde mi personalistky představily jihlavský výrobní závod a doporučily účastnit se tzv. Backstage Day. Díky tomu jsem přijela do firmy Bosch v Jihlavě a „na vlastní kůži“ jsem prožila jeden pracovní den s pracovníkem z oddělení TEF (technické funkce). Návštěva v jihlavském závodě na mě udělala dojem, a proto jsem se rozhodla psát svou diplomku v Boschi.

Jiří Jonáš

 

O čem tvoje diplomová práce byla?

Mým úkolem bylo zpracovat analýzu a navrhnout řešení pro automatizaci jednoho z pracovišť montážní linky. Návrh řešení nesměl nijak narušit činnost na okolních pracovištích. Cílem vlastně bylo nahradit obsluhu (člověka) robotem tak, aby byl dodržen „Taktzeit“ (výrobní takt linky) a byly zachovány například dispozice pracoviště, bezpečnost, přívody elektřiny, atd.

Rozhodovala jsem se mezi více firmami a společnost Bosch byla jednou ze zvažovaných možností. Nakonec jsem se díky kariérním možnostem, využití cizího jazyka, velikosti firmy a platovým podmínkám rozhodla pro Bosch.

Markéta Mužiková - Technoložka výroby tlakového ventilu (DRV)
Jiří Jonáš

Jak sis vybrala téma své diplomky?

Oslovila jsem Bosch v Jihlavě s tím, že bych zde chtěla psát svou diplomovou práci na téma automatizace. Kontaktní osoba, která diplomky v Boschi zastřešuje, mi přidělila odborného konzultanta k mému tématu. Jednalo se o specialistu z oddělení TEF, které se zabývá implementací robotů a automatizačních systémů do výroby. Ten mi navrhl 3 témata na zpracování a já jsem si jedno z nich vybrala (Projekt automatizace manipulace s písty). Poté jsem s firmou Bosch podepsala dohodu o vytvoření diplomové práce. Od prvního oslovení Bosche po finální vybrání tématu uplynul asi měsíc.


Jak snadné bylo psaní diplomky? Narazila jsi na nějaké potíže?

Protože jsem z Brna, musela jsem do Jihlavy dojíždět. Při zpracování diplomky jsem navazovala kontakty nejen se zaměstnanci Bosch interně ve firmě, ale také s externími dodavateli. Při získávání informací mi hodně pomáhal osobní kontakt. Navržení výsledného řešení nebylo úplně snadné, protože jsem musela porovnávat různé možnosti, zvažovat třeba technické parametry robotů, cen. nabídky, apod. Při zpracování práce mě občas brzdila delší komunikace s externími firmami.

Rok 2019

byl pro Markétu zásadní. Úspěšně obhájila svou závěrečnou práci a nastoupila do firmy Bosch jako technoložka.

Jak hodnotíš podporu oddělení TEF při psaní své diplomky?

Kolegové z oddělení TEF mi pomáhali poznat výrobní prostředí, navázat potřebné kontakty a byli pro mě tzv. průvodci při psaní diplomky. Vždy, když jsem potřebovala, tak mi byli ochotni odborně poradit. Ocenila jsem i možnost vyzkoušet si v Boschi „obhajobu nanečisto“, kdy jsem mohla ukázat svou prezentaci technologovi, konzultantovi a vedoucímu výrobního úseku. Jejich dotazy a připomínky mi pomohli lépe se připravit na oficiální obhajobu práce ve škole.

Po úspěšném zakončení studia jsi nastoupila do Bosche v Jihlavě na pozici technoložky, co tě k tomu přimělo?

Dívala jsem se na pracovní pozice v oboru, které by odpovídaly mým představám. Při psaní diplomové práce jsem ještě nebyla zcela přesvědčená o tom, do jaké firmy nastoupím. Kvůli partnerovi, který pochází z Vysočiny, jsem hledala práci spíše na Vysočině nebo Jižní Moravě. Rozhodovala jsem se mezi více firmami a společnost Bosch byla jednou ze zvažovaných možností. Nakonec jsem se díky kariérním možnostem, využití cizího jazyka, velikosti firmy
a platovým podmínkám rozhodla pro Bosch.

Jirka

Sdílení na: