Proč Bosch?

Předejte štafetu

Své podnikání a životní prostředí máme opravdu rádi. Zachovejme je i pro budoucí generace.

Myslete na budoucnost

Stalo se vám, že jste chtěli podpořit nějakou společenskou iniciativu, ale nemohli jste si na to kvůli práci najít čas?

S námi se můžete soustředit na dlouhodobý pracovní úspěch, a zároveň podporovat projekty v sociální oblasti. Vlastnická struktura naší společnosti vytváří základ naší ekonomické síly a nezávislosti. Nadace Roberta Bosche, nezisková nadace, vlastní 92 procent akcií společnosti, sedm procent je v rukou potomků Roberta Bosche, zbývající jedno procento drží společnost samotná. Tato struktura zajišťuje, že nezávislost společnosti nebude ohrožena. A umožňuje nám myslet daleko do budoucnosti, což je strategie, která nám zajišťuje úspěch už více než 130 let.

Díky podpoře Nadace Roberta Bosche může být část našich zisků věnována na pomoc v sociální oblasti. Podporujeme sociální projekty a organizace. Zároveň také přispíváme k řešení ekologických problémů naší doby. Zlepšování ochrany klimatu a zachování zdrojů jsou základní součástí naší každodenní práce.

Kromě naší společenské angažovanosti pracujeme také na vlastní budoucnosti a neustále zlepšujeme sami sebe, naše výrobky i naše technologie. Udržujeme naše procesy pružné. Jsme v těsném vztahu s našimi klienty a distributory a snažíme se chránit životní prostředí ve všem, co děláme — od vývoje přes výrobu až po dodávky.

Myslete na budoucnost

Oblasti aktivit

Ve snaze dosáhnout rovnováhy mezi ekonomickými, ekologickými a společenskými zájmy se společnost Bosch v souvislosti s udržitelností zaměřuje na čtyři oblasti.

Solární tepelný systém

Prostředí

Prostředí

Prostřednictvím ročních cílů a systematického řízení v oblasti životního prostředí v našich lokalitách po celém světě snižujeme spotřebu zdrojů a produkujeme méně odpadů. Pokud jde o audity a Kodex obchodního chování společnosti Bosch, zapojujeme i naše dodavatele.

Solární tepelný systém
Muž v továrně dívající se do tabletu

Výrobky

Výrobky

Neustále pracujeme na zlepšování využitelnosti materiálů a energetické účinnosti našich výrobků, a neustále také investujeme do výzkumu a vývoje udržitelných výrobků.

Muž v továrně, dívající se do tabletu
Pracovní prostředí v Renningenu, Německo

Zaměstnanci

Zaměstnanci

Propagujeme firemní kulturu založenou na respektu ke spolupracovníkům. Umožňuje to, aby každý mohl plně využít svého potenciálu bez ohledu na své zázemí, věk nebo pohlaví. Naše iniciativa zaměřená na podporu rozmanitosti je důležitým pilířem politiky lidských zdrojů. Velký důraz klademe také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Pracovní prostředí v Renningenu, Německo
Tři lidé stojící kolem stolu

Společnost

Společnost

Náš závazek vůči společnosti je součástí naší strategie udržitelnosti. Zde se naše aktivity zaměřují hlavně na vzdělávání v regionech, kde se nacházejí naše lokality: od podpory budoucích vědců až po dlouhodobou podporu vzdělávacích projektů ve znevýhodněných regionech nebo oblastech v blízkosti našich lokalit.

Tři lidé stojící kolem stolu

Sdílení na: