Proč Bosch?

Dělejte, co říkáte

Ať už jste kdekoli, náš týmový duch je s vámi.

Dělejte, co říkáte

Představte si, že běžíte maraton, dochází vám dech a najednou uvidíte na chodníku lidi, kteří vás povzbuzují. Je to chvíle, kdy se vám do těla vrátí energie a máte pocit, že můžete běžet a běžet...

Ve společnosti Bosch pěstujeme velmi silného týmového ducha. Naše charakteristická firemní kultura je pojítkem, které spojuje naše pracovníky po celém světě a pěstuje vzájemnou podporu. Při naší každodenní práci povzbuzujeme jeden druhého, abychom upevňovali naše vztahy ještě víc. Pomáhá nám to společně vyvíjet inovativní řešení.

Díky našemu týmovému duchu udržujeme a rozvíjíme odkaz zakladatele naší společnosti. Když Robert Bosch před více než 130 lety založil svou společnost, zavedl firemní kulturu založenou na takových hodnotách, jako je vzájemný respekt, spravedlnost, otevřenost, důvěra, odpovědnost, budoucnost a zaměření na výsledky. Jsme hrdí na to, že jsme součástí této kultury. Kultury, kterou vnímáte na kterémkoli místě v naší společnosti.

Dělejte, co říkáte

80%

všech pracovníků je hrdých na to, že jsou součástí společnosti Bosch.

Naše hodnoty — na čem stavíme

Naše hodnoty odrážejí způsob, jakým podnikáme: naši profesionální etiku při jednání s našimi obchodními partnery, investory, zaměstnanci i společností.

Icon number 1

Orientace na budoucnost a tvorbu zisku

Naše činnost se zaměřuje na tvorbu zisku, který zajišťuje naši budoucnost a vytváří solidní základy pro obecně prospěšné projekty firmy a Nadace Roberta Bosche.

Icon number 2

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Jednáme hospodárně a zodpovědně v zájmu celé společnosti a životního prostředí.

Icon number 3

Iniciativa a důslednost

Jednáme z vlastní iniciativy, nevyhýbáme se podnikatelské odpovědnosti a jdeme důsledně za svými cíli.

Icon number 4

Otevřenost a důvěra

Včas a otevřeně diskutujeme o důležitých tématech, která se týkají naší firmy, čímž vytváříme pevný základ spolupráce opírající se o vzájemnou důvěru.

Icon number 5

Vzájemná slušnost a poctivost

Vzájemně slušné a poctivé jednání mezi kolegy ve firmě stejně jako s našimi obchodními partnery pro nás představuje základní předpoklad úspěchu.

Icon number 6

Spolehlivost, důvěryhodnost, dodržování zákonů

Slibujeme jen to, co dokážeme splnit, dohody přijímáme jako závazné a ve všech našich obchodních transakcích respektujeme a dodržujeme zákon.

Icon number 7

Rozmanitost

Vážíme si rozmanitosti a podporujeme ji, neboť nás obohacuje a je neodmyslitelnou součástí našeho úspěchu.

Logo „We are Bosch“ ve zkušebním prostoru v Yakeshi, Čína.

We are Bosch

Naše mise vysvětluje, co nás žene vpřed, co máme společné, a za čím si stojíme. Chceme ve světě zanechat trvalou stopu — vytvořenou unikátním, vynikajícím týmem.

Sdílení na: