Proto, aby stránka plně fungovala se všemi náležitostmi, užíváme funkce cookies. Prosím povolte cookies a obnovte stránku. Poté se automaticky zobrazí dialogové okno pro nastavení cookies.

Tato stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti, dále pro usnadnění vaší práce a statistické účely. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na "Změna nastavení". Pokud souhlasíte s tímto použitím cookies, klikněte prosím na "Ano, souhlasím". Ochrana osobních údajů

 

Hodnoty

Hodnoty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjistěte více o naší nové misi

Naše hodnoty – základy, na kterých stavíme

Bosch byla vždy společnost poháněná hodnotami. Mnohé z nich lze vysledovat až k našemu zakladateli Robertu Boschovi, jiné se zase v průběhu desetiletí změnily či vyvstavly jako nové. V našich hodnotách se odráží styl našeho podnikání: V jednání s našimi obchodními partnery, investory, zaměstnanci a veřejností se držíme profesionální etiky.

 
Jedna

Orientace na budoucnost a tvorbu zisku

Naše činnost se zaměřuje na tvorbu zisku, který zajišťuje naši budoucnost a vytváří solidní základy pro obecně prospěšné projekty firmy a Nadace Roberta Bosche.

Dva

Odpovědnost a trvalá udržitelnost

Jednáme odpovědně v zájmu naší firmy, máme však při tom vždy na zřeteli také společenské a ekologické aspekty své činnosti.

 
 
Tři

Iniciativa a důslednost

Jednáme z vlastní iniciativy, nevyhýbáme se podnikatelské odpovědnosti a jdeme důsledně za svými cíli.

Čtyři

Otevřenost a důvěra

Včas a otevřeně diskutujeme o důležitých tématech, která se týkají naší firmy, čímž vytváříme pevný základ spolupráce opírající se o vzájemnou důvěru.

 
 
Pět

Vzájemná slušnost a poctivost

Vzájemně slušné a poctivé jednání mezi kolegy ve firmě stejně jako s našimi obchodními partnery pro nás představuje základní předpoklad úspěchu.

Šest

Spolehlivost, důvěryhodnost, dodržování zákonů

Neslibujeme nic, co bychom nedokázali dodržet, náš příslib je pro nás závazkem. Ctíme zákon a vždy jednáme v jeho mezích.

 
 
Sedm

Rozmanitost

Vážíme si rozmanitosti a podporujeme ji, neboť nás obohacuje a je neodmyslitelnou součástí našeho úspěchu.