Proto, aby stránka plně fungovala se všemi náležitostmi, užíváme funkce cookies. Prosím povolte cookies a obnovte stránku. Poté se automaticky zobrazí dialogové okno pro nastavení cookies.

Tato stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti, dále pro usnadnění vaší práce a statistické účely. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na "Změna nastavení". Pokud souhlasíte s tímto použitím cookies, klikněte prosím na "Ano, souhlasím". Ochrana osobních údajů

 

Fakta & čísla

Fakta & čísla

Výroční zpráva 2016

Profil společnosti a výroční zpráva pro rok 2016.

Coby přední celosvětový dodavatel v oblasti technologií a služeb, využíváme globálních možnosti k dosažení intenzivního a smysluplného vývoje. Naší největším cílem je zlepšovat kvalitu života poskytováním inovativních a prospěšných řešení. Zaměřujeme se na naše klíčové znalosti v oblasti automobilových a průmyslových technologií, stejně jako na výrobky a služby k odbornému i soukromému užití.

 

 

2012* 2013 2014 2015 2016
Tržby

44 703

46 068

48 951

70 607

73 129

Podíl mimo Německo v procentech

77

77

78

80

80

Počet zaměstnanců (k datu 31. 12. daného roku)

272 830

281 381

290 183

374 778

389 281

z toho v Německu

108 460

107 285

105 429

131 994

133 974

z toho mimo Německo

164 370

174 096

184 754

242 784

255 307

Investiční výdaje

2 714

2 539

2 585

4 058

4 252

Náklady na výzkum a vývoj1

4 442

4 543

4 959

6 378

6 954

Zisk po zdanění

2 304

1 251

2 637

3 537

2 374

Finanční údaje v milionech eur

*Hodnoty po úpravě na základě změněných bilančních a hodnotících metod

1včetně nákladů na vývoj účtovaných přímo zákazníkům