Proto, aby stránka plně fungovala se všemi náležitostmi, užíváme funkce cookies. Prosím povolte cookies a obnovte stránku. Poté se automaticky zobrazí dialogové okno pro nastavení cookies.

Tato stránka používá cookies z důvodu správné funkčnosti, dále pro usnadnění vaší práce a statistické účely. Toto nastavení můžete kdykoliv změnit kliknutím na "Změna nastavení". Pokud souhlasíte s tímto použitím cookies, klikněte prosím na "Ano, souhlasím". Ochrana osobních údajů

 

Compliance

Compliance

Compliance – kontakt


Robert Bosch odbytová s.r.o.
Compliance Officer
Radlická 350/107d
158 00 Praha 5 – Radlice
Česká republika

Nahlášení případu proti compliance

Dodržovat zákonné požadavky

Jako součást našich hodnot „spolehlivost, důvěryhodnost a legálnost“ jsme se v Bosch zavázali k bezpodmínečnému dodržování právního řádu. K zdůraznění tohoto principu jsme shrnuli základní body všech hlavních právních a interních předpisů společnosti do „Zásad zákonného jednání“ („Code of Business Conduct“). Zásady vysvětlují, proč je pro nás tento princip důležitý, a našim zaměstnancům jsou průvodcem pro každodenní činnosti. Očekáváme, že budou bezpodmínečně dodržovat všechny příslušné právní a vnitřní předpisy včetně „Základních principů společenské odpovědnosti v Bosch“ („Basic Principles of Social Responsibility“), které byly schváleny v roce 2004. Význam principu legálnosti jsme také podepřeli naším členství v Transparency International od roku 1995.

Bližší inspekce

K doplnění Zásad zákonného jednání Bosch v současnosti rozšiřuje organizaci compliance zřízením firemní compliance komise a jmenováním compliance officerů v jednotlivých regionech. Tyto kroky slouží k posílení naší současné činnosti v prevenci a kontrole včetně principu dvojí kontroly, střídání pracovních pozic v citlivých oblastech, důsledné oddělení operativních a monitorovacích systémů a pravidelných auditů. Kromě toho své zaměstnance po celém světě stále informujeme a představujeme povinné informace a odborné semináře. Nový systém compliance je doplňován telefonními linkami a e-mailovými adresami k nahlášení případu proti compliance a taktéž je doplňován audity, které byly dosud prováděny v pobočkách a u dodavatelů.